میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
شرایط حساس برای مجلس یازدهم
مجلس یازدهم وظیفه سنگینی بر عهده دارد چرا که خود را مجلسی انقلابی با رویکردی جهادی میداند که سعی دارد تا خود را با اصول انقلاب و منویات رهبری

مجلس یازدهم وظیفه سنگینی بر عهده دارد چرا که خود را مجلسی انقلابی با رویکردی جهادی میداند که سعی دارد تا خود را با اصول انقلاب و منویات رهبری همسان سازی کند.
ضعف در مجلس یازدهم و ناکارآمدی در آن اگر اتفاق بیفتد، به زیان انقلاب خواهد بود، پس همه اعضای مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم که سبقه ولایت مداری دارند و دغدغه مردم و انقلاب آنها را به میدان آورده است، باید سعی کنند خود را از مسائلی که باعث میشود از خط اصلی وظایف خود دور شوند، پرهیز کنند.
راه دشواری برای مجلس یازدهم پیش روی نمایندگان قرار دارد.
اصلاح طلبان که در این دوره از مجلس در اقلیت مطلق حضور دارند، برای آن که مجلس یازدهم موفقیتی به دست نیاورد تمام قد برای ناکامی آن ورود خواهند کرد. اصلاح طلبان در مجلس دهم اکثریت را در دست داشتند، همراهی آنها با دولت تدبیر و امید بسیار نزدیک و دقیق بود.
این دو قوه گرچه همراهی و همکاری نزدیکی با هم داشتند اما برونداد این همکاری های بسیار دوستانه و صمیمی برای کشور و مردم حاصلی را عاید نکرد و حتی در مهمترین مسئلهای که دولت و اصلاح طلبان بر سر آن اصرار کامل داشتند، شکست را تجربه کردند و برجام بدون دستاورد همچنان مانند کشتی بدون ناخدا و سرنشین در دریای مواج سرگردان است.
دولت و اصلاح طلبان با توافق هستهای قصد داشتند تا میوه آن را در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم و سپس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بچینند، اما هر آنچه که بافته بودند، پنبه شد. از سوی دیگر، هم دولت و هم مجلس دوره دهم درصد زیادی از ظرفیتها و تواناییهای خود را به جای آن که برای حل مشکلات داخلی هزینه کنند، برای برجام هزینه کردند و همین باعث شد تا از درون کشور غفلت شود. غفلتها یکی پس از دیگری از سوی مجلس دهم و دولت یازدهم ادامه داشت تا جایی که اکنون شرایط ایجاد شده به خاطر ویروس کووید ۱۹ یا همان ویروس کرونا، اوضاع اقتصادی را نابسامان تر کرده و شرایط معیشتی نیز سخت تر شده است. دولت با کسر بودجه روبرو است، درآمد نفتی به شدت کاهش یافته و دیگر درآمدها تاکنون نتوانسته است جبران آن باشد.
حتی بی تدبیریها تا جایی است که جنگلهای کشور در حال سوختن است و سال ها است که متولیان می گویند برای تأمین نیازهای سازمانهای مختلف در امر اطفای حریق منابع طبیعی، نیازمند بودجه هستیم اما دریغ از یک ریال تا آنها بتوانند لوازم و تجهیزات خود را تأمین کنند. هنگامی که درختان زیادی در جنگل های غرب و جنوب و شمال بر اثر آتش سوزی از بین رفت، آنگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای نوبخت ۱۵ میلیارد تومان بودجه به امر تهیه تجهیزات اطفای حریق اختصاص می دهد. آیا پس از اختصاص بودجه می توان به سرعت وسایلی که نیاز است تهیه کرد یا این که آن هم مانند بودجه، دیر به سازمان های متولی خواهد رسید؟! و جنگل ها همچنان در آتش بی تدبری ها خواهد سوخت؟!
محاسبه خساراتی که در چند سال گذشته به خاطر عدم تأمین تجهیزات لازم برای خاموش کردن آتش در جنگلها به کشور وارد کرده با بودجهای که برای تأمین تجهیزات اطفای حریق نیاز بود، نشان میدهد که چقدر میان این دو فاصله وجود دارد و رقم خسارات بسیار بالاتر از بودجهای است که باید زودتر پرداخت می شد. مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم کار خود را آغاز کرده است، این مجلس با مشکلات زیادی روبرو است، مشکلاتی که از مجلس پیشین به ارث رسیده و همین شرایط برای ریاست جمهوری بعدی نیز رقم خواهد خورد.
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم که در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد، برای افرادی که نامزد شده و خود را در رقابتهای انتخاباتی
شرایط حساس برای مجلس یازدهم عرضه می کنند، دل بزرگی می خواهد به ویژه برای آن فردی که در انتخابات پیروز خواهد شد.
رئیس جمهور بعدی نیز کار سخت و دشواری در پیش خواهد داشت.
دولت بعدی هر آنچه که از دولت تدبیر و امید باقی مانده به ارث می برد، ارثی که اداره کشور را برای دولت بعدی سخت میکند.
اما گریزی از آن نیست همانگونه که برای گذار از مجلس دهم به یازدهم گریزی وجود نداشت و برخی در انتخابات مجلس یازدهم خود را فدا کردند، برای آنکه مشکلات باقی مانده از دوران مجلس دهم و دولت تدبیر و امید بازسازی شود نیازمند فداکاری از سوی نیروهای انقلابی هستیم.

نویسنده: سیاوش کاویانی

کد مطلب: 113944
 
Share/Save/Bookmark