میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۵۹
 
 
چهارجوابی
به فکر "کره خوری" مردم هم باشید
معاون درمان وزارت بهداشت: از نظر وزارتخانه کار انتخابات سازمان نظام پزشکی ... است..

معاون درمان وزارت بهداشت: از نظر وزارتخانه کار انتخابات سازمان نظام پزشکی ... است.
نقطه‌چین بالا را با گزینه مناسب فکر کنید.
الف) خراب
ب) با کرام‌الکاتبین
ج) شاهکار
د) تمام 

یک روانپزشک در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها: در خبرهایی که درخصوص این طرح منتشر شده به توزیع تریاک و مشتقات آن تحت عنوان مخدرهای دولتی اشاره شده است. سوال من آن است که آیا در این طرح "سوخته" هم می‌دهید؟ هروئین چطور؟ زیرا هروئین هم از مشتقات تریاک است.
به نظر شما کدام یک از جملات زیر در ادامه اظهارنظر ایشان منطقی تر به نظر می‌رسد؟
الف) وافور دولتی هم توزیع می‌کنید یا خیر؟
ب) برای مخلفات تریاک و حشیش فکر کرده‌اید؟
ج) کره خوری بعد از مصرف را هم آزاد می‌کنید؟
د) برای صادرات تریک پشت گلی سناتوری چه برنامه‌ای دارید؟ 

پاراگراف زیر یادآور کدام ضرب المثل شیرین فارسی است.
علی ربیعی - وزیر کار - در برنامه تلویزیونی حوالی امروز با اشاره به مشکل مهارتی مردم به آنهایی که دنبال کار می‌گردند توصیه کرد باید مهارت یاد گرفته شود تا کار به طور راحت تر پیدا شود.
الف) نگاه به دست ننه کن / مثل ننه غربیله کن
ب) از کرامات پیر ما چه عجب / پنجه را باز کرد و گفت وجب
ج) باش تا اموراتت بگذرد
د) تا گوساله گاو شود / دل صاحبش آب شود

کد مطلب: 100245
 
Share/Save/Bookmark