میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۹
 
 
همیشه پای یک احمدی نژاد در میان است
سخنگوی دولت: درباره سازمان خصوصی‌سازی هیچ گزارشی از نفع شخصی آقای پوری حسینی دریافت نکردیم و بسیاری معتقدند...

سخنگوی دولت: درباره سازمان خصوصی‌سازی هیچ گزارشی از نفع شخصی آقای پوری حسینی دریافت نکردیم و بسیاری معتقدند پوری‌حسینی سالم و نسبت به بیت‌المال بسیار حساس بود. با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر در سازمان خصوصی سازی زمینه های فساد مالی و چنگ اندازی به اموال دولت را فراهم کرده بودند؟
الف) عمو پورنگ
ب) پوری خانه همسایه دست چپی ننجون
ج) پوران خانم خواننده رژیم طاغوت
د) هر سه گزینه غیر از برادر پوری حسینی
همچنان سخنگوی دولت: خرید کشتارگاه از سوی پوری حسینی در زمان دولت آقای احمدی نژاد بوده و ربطی به پست او در این دولت نداشته است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) تخلفات در دولت قبل در دولت جدید محاسبه نمی شود.
ب) دولت جدید می گردد و نیروهای متخلف دولت قبلی را پیدا می کند و به آنها پست های حساس می دهد.
ج) همیشه پای یک احمدی نژاد در میان است.
د) بعضی ها واقعا به این نتیجه رسیده اند که گوش های مردم دراز است.
باز هم سخنگوی دولت: ما از هیچ تخلفی ... نمی‌کنیم.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) کوتاهی
ب) دریغ
ج) این نقطه چین با هیچ واژه ای پر نمی شود.
د) هیچکدام

کد مطلب: 110541
 
Share/Save/Bookmark