میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۱
 
 
تدبیر از بالا و امید از پایین
جراید:معاون استاندار تهران از برخورد قضایی با ... که به صورت خودسرانه اقدام به ... کرده بودند، خبر داد...

جراید:معاون استاندار تهران از برخورد قضایی با ... که به صورت خودسرانه اقدام به ... کرده بودند، خبر داد.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) سارقانی – دزدیدن دکل نفتی
ب) اوباشی – پاشیدن اسید روی دختر مردم
ج) مامورانی – کتک زدن متهمان
د) نانوایانی – افزایش قیمت نان
واشنگتن همان محدودیت‌هایی را که اواخر تیرماه برای تردد دیپلمات‌های ایران در نیویورک وضع کرده بود، برای روحانی نیز اعمال کرده است.
به سیاست فوق در اصطلاح دیپلاسی چه می گویند؟
الف) نرمش از بالا و تنبیه از پایین
ب) چانه زنی از بالا و فشار از پایین
ج) مذاکره از بالا و معامله از پایین
د) تدبیر از بالا و امید از پایین
وزیر راه و شهرسازی: در شرایط آرامش بازار ارز، کسانی که نیازمند واقعی هستند می‌توانند برای تهیه مسکن اقدام کنند.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) فلانی چشمش را می بندد و غیب می گوید.
ب) نازتو برم ماشالا / چش نخوری ایشالا
ج) از کرامات پیر ما این است / شیره خورد و گفت شیرین است
د) از کرامات پیر ما چه عجب/ پنجه را باز کرد و گفت وجب

کد مطلب: 110994
 
Share/Save/Bookmark