میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۱۷
 
 
جبران مافات با افتتاح های کلیشه ای!
اگر منظورتان از هر یکشنبه یک افتتاح اینست تا مردم کلان شهر اصفهان را مجاب کنید که...
اگر منظورتان از هر یکشنبه یک افتتاح اینست تا مردم کلان شهر اصفهان را مجاب کنید که شورای اسلامی پنجم اصفهان وشهردار منتخب آن توانسته است با عنوان مدیر خدماتی یک کلان شهر وپایتخت فرهنگ وتمدن ایران اسلامی موفق باشد زهی تاسف که اینچنین نیست زیرا دوران پنجم شورای اسلامی شهر وروستا درسراسر کشوریک استثنا است نه تنها نتوانسته نسبت به چهار دوره قبل از خود ارتقاء یابد بلکه در همه زمینه ها بشدت نزول کرد. حالا اگر در محضر قضاوت عادلانه ای قرار گیرند که مبحث ترک فصل و تضاد منافع درراس آن باشد قطعا" در دفاع از خود وضعیت رکود اقتصادی و هجوم ویروس کرونا را بهانه این عدم موفقیت ها جلوه می دهند در حالیکه اینگونه نیست زیرا بررسی میدانی کار های انجام شده توسط شهرداران کشور در هشت سال دفاع مقدس نشان می دهد علیرغم همه حصرها ی توام با مشکلاتی همچون بمباران های هوایی دشمن اما توانسته اند کارنامه قبولی خوبی ارائه دهند در حالیکه شهرداران فعلی دستشان خالی نبوده و تنها هم نیستند زیرا طی بیست سال گذشته گروهی مشاور وبرنامه ریز بنام شوراهای اسلامی رادر کنار خود داشته اند . آنچه که طی تمامی این سالها وبخصوص دودهه اخیر .شهرداری ها را از وظایف اصلی خود که خدمت صادقانه به شهروندان بمنظور برون رفت از معضلات و ایجاد محیطی آرام و تمیز وبدون دغدغه است دور کرده خروج از حیطه وظایف وورود به دامنه سیاست و سیاسی بازی هاست که نوعی زیادی روی در آن به حساب می آید زیرا وزارت امور خارجه هم که متولی پولوتیک ها می باشد اینگونه عمل نمی کند ! شهرداری مکانی نیست که هر مدیری بتواند از بدو ورود برنامه جدیدی فارغ ازهزینه های انجام شده درگذشته برای خود تدوین کند وهر آنچه از قیل پیش بینی شده است را نادیده گرفته وبه حال خودرها نماید! یک مدیر خدمات شهری قبل از نشستن پشت این میز که البته صنلی آن پر از میخ های نقد است باید خود را آماده و مهیا کند تا طرحها وپروژه های نیمه تمام را تکمیل واگر وقت اضافی پیدا کرد به انجام ایده های نو بپردازد که اگر افتتاح آن ها به عمر کاری او وفا نکرد البته در آینده توسط جانشینان تکمیل خواهند شد. اما متاسفانه تا به امروز اینگونه نبوده زیرا هر شهردارجدید مشاوران خود را از میان مخالفان سلف انتخاب می کند که بالطبع این همراهان سعی می کنند فکر تکمیل پروژه های نیمه تمام را که غالبا خسارات وتبعاتی برای تعارض منافع آنها دارد از ذهن منتخب جدید دور سازند! آنچه در انتخابات سال ۹۶ پیرامون ریاست جمهور . اعضاء شوراهای اسللامی شهر وروستا ودر نهایت انتصاب شهرداران رخ داد نه یک روش صحییح ومنطقی که به نوعی مدیریت شده توسط عوامل اجرائی وپشت پرده در دولت قبل از آن بود تا اعضا شورا ها بصورت لیستی ودر نهایت شهرداران از میان کسانی انتخاب شوند که خدمات ارزنده ای پای صندوق های رای بمنظور استمرار جمهوری یازدهم داشتند. سه سال اول در دامنه شوراهای اسلامی پنجم وشهرداران منتخب آنها به ایجاد زیر ساخت های سیاسی گذشت تا برای نمونه اصفهان بتواند پانزده خواهر خوانده در کشورهای اروپایی وآسیائی داشته باشد زیرا پتانسیل بالایی برا ی تهاتر ها داشتند و می توانستند دعوت نامه هایی بمنظوردرج مهر شینگین بر روی بعضی گذرنامه میهمانان و همراهان خواهرخوانده داشته باشند ! پس از آن که وقتی برای تاثیر گذاری باقی نمی ماند نوبت کلید خورد طرحایی بود که در شورا های اسلامی و شهرداران قبلی به اتمام رسیده اما فرصت افتتاح پیدا نکرده بودند. از این جهت بخت با این شوراوشهردار آن است . حالا جهار سال فرصت طلایی شورای اسلامی شهر وشهردارآن رو به اتمام می باشد وبه ناچار باید اختتامیه ها وافتتاحیه ها به گونه ای بزرگنمایی شده تا ثبت ها را به نام خودشان بجا بگذراند که البته نوعی جبران مافات به حساب آید! پروژه هر یک شنبه یک افتتاح ازاوایل سال ۱۴۰۰در اصفهان آغازمی شدد تا هر یکشنبه نمایندگان رسانه های مختلف دیداری .شنیداری . مکتوب وآنلاین یا همان تارنماها ی مجازی بتوانند روز پرکاری برای شنیدن سخرانی ها . گزارشات ودیدن ظاهر نمایی ها داشته باشند که هیچکدام در خور یک شهرداری کلانشهر نیست تا بتوان آن راتحول دانست. بدنیست در اینجا تنها به مواردی ازهفتاد یا هشتاد پروژه مطرح شده توسط اداره کل ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری اصفهان اشاره شود که تقریبا" همه آنها کلیشه ای هستند در حالیکه اکثر محله های قدیمی و حاشیه ای این کلانشهر تاریخی از جمله اطشاران فاقد پیش پا افتاده ترین امکانات مدینیتی می باشند اما شرکت سرمایه گذرای جسورانه هدها توسط شهردار رونمایی می شود که به نوعی هرمی تازه است واز سوی دیگر خانه ورزشی رستم افتتاح می گردد که ورزشگاهی محدود ونیم کار می باشد تا بواسطه مفروش کردن کف وپله ها نا تمام بودن آن پنهانکاری شودکه به خیابانی با همین مشخصات در منطقه سودان با شعار دهان پرکن « پایان آلونک نشینی» بپیوندد! ویا اهدء نشان به ۵ قهرمان تحت عنوان شهر وندان افتخار آفرین وسامندهی میدان میوه وتربار دردورانی که به دلیل کمبود بارنگی وآب برای کشت وکار این محصولات به اندازه کافی دردسترس جامعه نیست واگر باشد گران است ! و یا زدن استارت موتور برق این میدان وافتتاح یک بازار عرضه گل و گیاه وهمچنین راه اندازی تالاری دیگر برای عمده فروشی میوه در همین میدان وبازدید از مرکز فنآوری فاوا که پانزده سال پیش در شهرداری افتتاح شده است ویا رونمایی از نصب پلاک های جدید کد پستی بالای سردرخانه ها ی شهروافتتاح وراه اندازی چند خودرو ۲۰۷وموتور سیکلت ودوچرخه جهت انجام جریمه های دور بینی در سطه شهرکه البته یک سال است مشغول بکار می باشند تا این افتتاح هم به نوعی صوری باشد و رفع معضل ترافیکی ازکنار گذرپل شهید ستاری وافتتاح فاز نخست یک خیابان به طول ۸۰۰ متر آنهم به دلیل زنده نگهداشتن یک نام خاص بر تابلوی آن! وافتتاح باند تعریض شده بلواری درسپاهان شهر وبرگزاری جشن خواهرخواندگی با ۱۵ شهردرجه سه در کشورهای اروپایی و آسیایی که نه تنها گروه هایی را بمنظور برون رفت کسبه از رکود به اصفهان اعزام نمی کنند بلکه توقع های بیجا هم دارند! و تکمیل یک فرهنگسرا همانند افتتاح های مسکن مهری که توسط دولت دهم ساخته وپرداخته شده تا در دولت های یازدهم و دوازده بواسطه وزرای مسکن وشهرساری افتتاح شوندو بکام آنها باشد و در ادامه رونمایی ازتعمیرات تالار هنر که بیست سال پیش ساخته و پرداخته و مشغول به کار بوده و امروز نیازمند تمیز کاری مجدد است! و همچنین افتتاح پروژه های سرمایه گذاری شده بمبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی به کام شهرداری منطقه ده اصفهان و رونمایی ازارائه بخش جدید گیاهان گرمسیری در باغ قدیمی گلهای اصفهان که یکی از فضاهای ایجاد شده در دوران شوراهای دوم وسوم است و توسعه فاز جدید فضای سبز در پارک طبیعی ناژوان یا همان ریه اصفهان ورونمایی از سامانه هوشمند انوبوسرانی شهری وبسیج همگانی البته بصورت مذاکرات سالنی برای حل مسئله ربع قرنی زاینده رود که به نوعی تکرار مکررات است و درنهایت افتتاح چند مسر گردشگری بصورت پیاده رودر قبرستان قدیمی تخت فولاد که تازگی ندارد ورونمایی از دو رام قطار شهری واین اواخر آمادگی برای افتتاح ناقص دو پروژه سنگ فرش خیابان های کو.تاه سپه و آمادگاه که متاسفانه هنوز طرح تعویض سنگ فرش وموزاییک پیاده راهها دردیگر خیابان های سطح کلانشهر به مرحله ای نرسیده تا بتوانند حتی بصورت ناقص و صوری آنها را افتتاح نمایند که در آخرین دقایق عملیاتی شود به نوعی دم خروس است! تا پس از گذشت چهار سال شورای اسلامی پنجم شهر و شهردار آن. آرزوی افتتاح خط دوم مترو به دلیل سرگرم بودن به مسائل سیاسی به دلشان بماند همانگونه که از میان پروژه های نیمه تمام بجا ماند هاز شوراهای اسلامی سوم چهارم از جمله تکمیل مرکز همایش ها سالن اجلاس ورینگ چهارم تنها توانستند میدان شهید قاسم سلیمانی وفسمتی از اجلاس سران را رونمایی کنند تا شاید به گونه ای جبران مافات شده باشد!

نویسنده: حسن روانشید
کد مطلب: 119076
 
Share/Save/Bookmark