میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۲۴
 
 
چهارجوابی
شوخی شوخی شهردار شد
یک عضو شورای شهر تهران: امروزه دنیا به این سمت می‌رود تا نگاه زنانه را تقویت کند. این شهر...

یک عضو شورای شهر تهران: امروزه دنیا به این سمت می‌رود تا نگاه زنانه را تقویت کند. این شهر نیاز به نگاه مادرانه و زنانه برای اداره شهر دارد. به این صورت، یک نگاه انسانی شکل می‌گیرد. متاسفانه تا کنون نگاهی کالبدی بود که بیشتر توسعه را در سطح ساختمان و برج و اتوبان می‌دید.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از شخصیت‌های زیر را برای تصدی سمت شهرداری تهران مناسب‌تر می‌دانید؟
الف) عمه رهبر کره شمالی
ب) خاله شادونه
ج) خاله نرگس
د) ننجون 

برادر نجفی: تا امروز کسی به طور جدی برای شهردار تهران شدن من حرفی نزده است.
ما از این اظهارنظر نتیجه می‌گیریم که ...
الف) شهرداری تهران برای بعضی‌ها یک شوخی ساده به حساب می‌آید.
ب) رفقا با برادر نجفی زیاد شوخی می‌کنند.
ج) برادر نجفی همه چیز را شوخی می‌گیرد.
د) ایشان ممکن است همینطور شوخی شوخی شهردار تهران بشود. 

جراید: بابک زنجانی اعدام می‌شود.
به نظر شما خبر فوق در کدام یک از ستون‌های روزنامه‌ها به چاپ رسیده است؟
الف) ستون شایعات
ب) ستون چهل سال بعد در چنین روزی
ج) ستون بخوانید و بخندید
د) ستون برو بابا حال نداری

کد مطلب: 99780
 
Share/Save/Bookmark