شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی جامعه خبر
۴۹۲
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


Omid
۱۳۹۵-۰۳-۲۹ ۱۰:۳۰:۰۹
دوستان عزیز با سلام بنظرم تعصبی صحبت کردن خوب نیست ما ایرانی ها جدیدا باب شده هرجایی رو توی فضای مجازی روش کلیک کنیم نابودش میکنیم...خیلی ها میگن این کار حرام،اینکار قانونی نیست محصولات بنجل دوستان گرامی چرا اینقدر در مقابل همه چیز جبهه میگیریم خب روز اول کیفیت محصولات پایین بوده بعد روز به روز بافروش ببشتر کیفیت میره بالا...بعد مدتها یه شغل نوپایی تو ایران بوچود اومده بدون سرمایه زیاد اولیه بدون پارتی یه شغلی رو برای جوانها ایجاد کردن هی سنگ بندازین جلوی پاشون...بعدش ما ایرانی ها کیفیت جنسامون بده ولی باید ازجایی به خودکفایی برسیم که تموم دنبا مسخرمون نکنند خواهش میکنم ابنقدر انرژی منفی ندین....دوستان عزیزی که میگن توی اینکار دکتر و مهندس نیست بنظرم یه دکتر هیچوقت نمیاد بره شامپو بفروشه شامپو فروختن مال من لیسانس که دوسال دنبال کار بودم کار نیست...حالا بنظر شما برای یه جوان تحصیل کرده کارگری بهتره یا بازاریابی؟در ضمن دوستان عزیز باور کنین تاسال1401نتورک توی ایران انقلاب میکنه اینو به جرات بهتون قول میدم اینو میتونین توی مجله تایمز بخونین...در ضمن کیفیت محصولات من و خانواده ام وخیلی ها استتفاده میکنیم عالیه....یک روز بیطرف برین زندگی رندی گیج رو مطالعه کنین یا خیلی کسایی که روزی رفتن توی اینکار مسخره شده ن حالا به درامد رسیدن هرکسی میاد میگه باید تو راس باشی تو پولدار بشی خب طبیعیه باید تو راس باشی تا پولدار بشی هرکسی هم میتونه خیلی راحا خودشو تو راس قرار بده...در ضمن هرجور حساب کنی هر ارگانی یه هرم چون یکی ریسه چندتا کارمند زیر دستشه بعد ریس یه بخش میشب دوباره چتدتا کارگر زیر دستته خواهشا کاری کنیم از این فلاکت جهان سومی خارج بشیم با سپاس
۱۳۹۵-۰۳-۲۹ ۱۰:۲۰:۴۱
شرکت بادران همش دروغ اصلا باورنکنید بخواتر همین شرکت بابام بابرادرم دعواش شد داداشم بخواترشرکت دیونه شده
علی رضایی
۱۳۹۵-۰۳-۲۸ ۱۱:۱۷:۲۷
بنظر من کار این شرکت ها اصلا درست نیست فقط سودش به اون نفری که این شرکت راه انداخته میرسه و اطرافیانش.شاید اگر این روندجذب افراد مدت معلومی داشت مثلا هر نفر میتونست در مدت دو سال جذب نیرو کنه و بعد دو سال باز نشسته میشد و اگر هم دوست داشت ادامه بده به زیر مجموعه خودش عضو میشد باز قابل درک بود .دوستان نظر منم تحلیل کنید
سعید رضایی
۱۳۹۵-۰۳-۲۵ ۰۲:۰۰:۲۱
شرکت بادران همش دروغ هست به جان مادرم من رفتم همه محصولات شرکت مونده رو دستشون نمیدونن چطوری بفروشن چند تا ادم ساده خودی میارن مغزشونو شستشو میدن اسپری که 4 هزار مغازه لوازم ارایشی میده میدن 8 هزار تومن با غرور خودتون بازی نکنید بهترین کسم منو فروخت به این شرکت اخرشم اومد معذرت خواهی
reza
۱۳۹۵-۰۳-۲۴ ۰۲:۱۵:۴۶
سلام. ببینید من چند ماهی تو شرکت بادران فعالم اما سودی بهم نرسی که هیچ ضررم کردم و کلی شامپو و دسمال و.... رو دستم موند ک مجبور شدم خودم استفاده کنم ..دوستان کاملا کلاهبرداریه تو روز روشن ۰۹۳۵۵۱۸۵۴۰۰ با مدرک ثابت میکنم اگه باور نمیکنید
کامیاب
۱۳۹۵-۰۳-۲۳ ۰۹:۴۹:۰۳
سلام
دوستان من تازه وارد شرکت بازاریابی بادران گستران شده ام همشون میگن قانونیه و میتونی اینجا پول دار شی منم حقیقتا شک دارم ک این قانونیه شک دارم ب همه چیش اگ کسی از این شرکت چیزی میدونه
مسعود
۱۳۹۵-۰۳-۲۲ ۰۲:۱۰:۱۴
سلام هرکی راجب این شرکت مشاوره ای خواست تماس بگیره من خودم تازه عضواین شرکت شدم رفیق من بعداز 5 ماه درامدش شده ماهی 5 میلیون
میثم
۱۳۹۵-۰۳-۲۱ ۲۲:۳۲:۲۹
دوستانی که تو این شرکتا بودن و متضرر شدن حتما از مراجع قضایی پیگیری کنن تا جلوی سوء استفاده از افرادی که بدون اطلاع کافی وارد میشن
محمد
۱۳۹۵-۰۳-۱۸ ۲۲:۲۸:۴۱
سلام من چندماه داخل این شرکت کلاه بردارن بودم این شرکتهای شبکه ای بوسیله کم فروشی وگران فروشی جنس 1000هزار تومانی را 3000 هزار تومان بهت می دهند وبعد برای جبران خسارت به خودت میگوید بروخوار وبرادرات طیفت بیار تا کلاه سرشان بزارم وبرای شماه به قول خودشان پورسانت بدهم یا پول دزدی به من بدهد که جبران جنسهای بکیفیتواگر کسی معرفی نکنی همان اول کلاه سرت رفته وهمان خرید اول از شرکت به مبلغ 1000000تومان فقط 300000تومان دست میگیره از نظر من این شرکتهای شبکه ای دوزدان واقعی می باشند
کیانا
۱۳۹۵-۰۳-۱۷ ۲۲:۴۸:۴۰
سری هم به این سایت و مطالبش بزنید:
http://on-networkers.ir/page/experiments
محسن
۱۳۹۵-۰۳-۱۵ ۱۹:۰۵:۱۶
با سلام و عرض ادب
دوستانی که میگن نتورک مارکتینگ قانونیه و هرمی نیست ! باید خدمتشون عرض کنم من نمیخوام بزنم تو ذوق کسی من طرف هیچ کس نیستم ولی لطفا برید توی این سایت هایی که میگم و بررسی کنید تا متوجه بشید بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ) هم غیر قانونیه و از لحاظ شرعی حرامه !!
سایت مجلس که میتونید قانون های تصویب شده توی هر زمینه ای رو بررسی کنید :
rc.majlis.ir/fa/law

و این سایت که می تونید از لحاظ شرعی قضیه رو بررسی کنید :
http://hadana.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A/

توی این سایت هم یه سری از هم وطن هایی که از همین راه گول خوردن و پولشونو دزدیدن و رفتن کامنت گذاشتن برید خودتون بخونید و قضاوت کنید :
http://www.irinn.ir/news/44572/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

چرا همش فکر میکنید «اتفاق مال دیگرانه» ؟؟؟ چرا فکر می کنید شرکتی که الان توش هستید با بقیه فرق داره ؟!!! دلیلش غیر از اینه که با حرف روی مختون کار کردن ؟! به خودتون بیایید و با عقلتون فکر کنید نه احساستون
امیدوارم توی همه مراحل زندگی موفق باشید
برید تحقیق کنید
pari
۱۳۹۵-۰۳-۱۴ ۱۸:۵۸:۰۰
بله به قول شما حرف زیاده و فرصت کم ولی مردم ما یه چیزی رو خوب یاد گرفتن اینکه در مورد هرچیزی هم که اطلاعات ندارن نظر بدن منظور من بی احترامی به هموطن هام نبوده قصد من زدن یه تلنگر کوچکه باور کنید ما میتونیم خودمون و تغییر بدیم فقط کافیه اراده کنیم
حداقل اینکه اگر در مورد مساله ای خاص که اطلاعات کافی نداریم میتونیم مخالفت نکنیم یا نظر ندیم من واقعا احساسم این نیست که از بقیه بیشتر میفهمم ولی در مورد این شغل خیلی تحقیق کردم و میدونم فعالیت در این شغل در کشور ما واقعا یه زیرساخت درست و حسابی نیاز داره و باید آموزش های لازم صورت بگیره تا مشکل هایی که در کوئست بوجود اومد تکرار نشه
در هر صورت نظر شما هم برام قابل احترامه ولی مشکل بزرگ مردم کشور ما قهر با کتابه
کیانا
۱۳۹۵-۰۳-۱۰ ۱۸:۴۰:۱۳
خانم پری
درست نیست که مردم رو بی سواد خطاب کنید. در صورتی که شما خیلی در طول عمر خود علم اندوزی کرده باشید هم اصولا باید از قانون درخت هرچه پربارتر سر به زیر تر پیروی کنید. اگر هم که خودتون خیلی تحصیلات و مطالعات ندارید کلا درست نیست به بقیه بگید بی سواد. متاسفانه تنها آموزشی که به اعضای مشغول در این کار داده میشه همینه که فکر کنن از بقیه بیشتر میفهمند. اگر نگاهی به کامنتها بندازید متوجه این مساله میشید.
در ارتباط با تجربه شهروندان آمریکایی هم دو مساله ساده که خیلی به سواد نیاز نداره وجود داره:
1- شما با چندتا آمریکایی در مورد شغل بسیار عالی بازاریابی شبکه ای صحبت کردید؟ غیر از اینه که این حرف شما همون حرفیه که به شما در کلاسهای آموزشی گفته شده؟ سعی کنید صحبتها و دفاعیاتتون مستدل باشه نه صرفا ادعا!!!
2- مگر ما همه کار مردم آمریکارو الگو قرار دادیم که شغل شماره 1 (!!!) کشورمون رو هم بر این اساس انتخاب کنیم.
بحث حلیت درامد این کار هم علی رغم اینکه کار تخصصی علمای دین هست، حساب دو دوتا چهار تا هم هست. چون طبق تبلیغات لیدرهای این شغل هیچ کاری درآمد بازاریابی رو نداره و اساسا هر کس به کار دیگه ای مشغوله جز دسته بی سوادهاست!!! مگر نه اینکه اون تصاعد خارق العاده رویای همه عزیزان این مجموعه هاست؟ جایی که تنها فکر و ذکر اعضا جمع کردن زیر مجموعه و وادار کردنشون به فعالیت و خرید بیشتر تنها راه رسیدن به درآمد بالاست، میشه توضیح بدید لطافت کجای کاره؟
فراموش نکنید در هر کاری میشه با مردم با لطافت برخورد کرد و مسلما شما با دعوا نمیتونید چیزی به کسی بفروشید. (هرچند خیلی جاها خوندیم و دیدیم که بعضی از بازاریابها یا لیدرها وقتی مخالفت منطقی کسی و میبینن بخوبی میتونن انسانهای پرخاشگر و ... هم بشن).
حرف زیاده پری خانم ولی فرصت و حوصله کم. به شخصه امیدوارم یه تجدید نظری خصوصا در ارتباط با قضاوت در مورد سواد هم وطن هاتون داشته باشید.
موفق باشید
pari
۱۳۹۵-۰۳-۱۰ ۱۰:۳۱:۱۳
مردم ما خیلی بی سوادن
متاسفم برای همه کسایی که میگن این کار شرعی نیست
لطف کنید چندتا کتاب بخونید
تا کی میخواین منزوی باشین و جهان سوم
توی امریکا تمام مردمش دارن از بازریابی شبکه ای استفاده میکنند و اقتصادشون رشد کرده حالا شما مهر حرام بزنید تو این کار
رابرت کیوساکی در مورد این شغل میگه:بالاخره کاری رو پیدا کردم که روح داره و با آدما با لطافت برخورد میکنه
رضا
۱۳۹۵-۰۳-۰۷ ۱۴:۳۷:۴۲
رضا
باسلام.نظر من اینه شرکتهایی که مجوز قانونی دارن و فعالیت خودشونو مجاز میدونن چرا راه شرکتهای حرمی رو پیشه کردن.مجوز شرکتهای همچو بادران و بیزوامثال اینها به شرط تولید ایرانی صادر شده نه عرضه کننده اجناس درجه دو شرکتهای خارجی ثانیا چرا عضو گیری این شرکتهای به صورت شبکه ای طراحی شدهًکمی منصف باشید همچی شرکتهایی به فکر من وشما هستن یا جیب مبارک خودشون.....