میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۲۴
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


چنگیز
۱۳۹۵-۰۵-۰۷ ۱۱:۴۵:۳۵
نتورک مارکتینگ بهترین بی نظیرترین شغل دنیاست
رضا
۱۳۹۵-۰۵-۰۳ ۱۲:۲۷:۱۰
سلام.من ۴ماه تو این کار بودم اقا همش دروغه .پول در اوردن کجا بود بجای اینکه پول در بیاری پولتو از دست میدی .کلیم بدهکار میشی به اینو اون.اگه از من میشنوید نرید .برادرانه میگم
رضا
۱۳۹۵-۰۵-۰۳ ۱۲:۲۱:۵۹
سلام.اقا همشدروغه نرید
میثم شفیعی
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۱۸:۰۴:۳۷
با سلام و عرض ادب به دوستان موافق و مخالف - اصول نت ورک در شرایط ایده آل و برای اولین سطوح هرم خوب و ایده آله - اون ها با دروغ گویی و فال آپ زیر دستی های خودشونو مجبور به افزایش نفرات میکنند و به همین ترتیب رشته پیش میره - چیزی که جالبه اینه که حتی لیدر ها هم نمیدونن که دارن برا بالا دستی هاشون چه کار هایی را میکنند و فقط پلانها را الکی و مثل ماشین توضیح میدن البته با چاشنی دروغ - تو بیز محصولات قلابی و بی کیفیت را از کارخانه های در حال انقراض میخرند و تو پاچه بقیه میکنند - یکی از لیدرهاش میگفت یه آب معدنی قیمتش برا کارخونه 300 و برا مصرف کننده 1000 هست که 700 را بنکدار میخوره - گفت ما میخایم بنکدار حذف بشه - من پرسیدم آب معدنی را من میتونم آخر کار چند بخرم ؟؟؟ گفت با 18 تا 22 درصد تخفیف - بعد براش مثال زدم تن ماهیی که 7000 تومنه را من از شما چند میخرم ؟؟؟ گفت 6500!!!! به نظر من اگر بشینی پای صحبتاشون بد نیست - یه سانس مجانی رفتی فیلم چاخان ها و اربابانشان - در کل بحث نتوورد مارکتینگ یه چیزه دیگست و اون دوستمون که خیلی اطلاعات فراااااوانی در این زمینه داره به این سوال من جواب بده تشکرمیکنم - دوست عزیز کجای روش نتوورک مارکتینگ گفته دروغ بگید ، با وسایل و تجملات ملت را گول بزنید و همچنین برای سود بیشتر هر آشغالی را بفروشید ؟؟؟ با تشکر
فاطمه
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۰۱:۱۹:۳۶
جسارتا هیچی ازنتورک سردرنمیارن. دهنتونو ببندید. هروقت نظر خواستیم. بازش کنید
علیرضا
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۵:۵۳:۰۰
سلاممم. اول بگم که متاشفم برای کسانی که کم کاری و ناتوانی خودشون رو توجیح میکنن... متاشفم برا خودم ک با کسایی هم وطن شدم ک چشم بشته میان نظر میدن... برادر من خواهر من نکن...اصلا مشا راجب کاری اطلاع نداری براجیته نظر میدی .. والا بخدا شما حرف نزنی کسی نمیگه لالی ..سیستم نت ورک مارکتینک هفتاد ساله تئی دنیا داره اجرا میشه و خیلیییی ها از این سیستم در آوردن... این سیستم هفتاد سال داره جواب میده.. حالا به من و شما که رسید استپ کرد ؟??? بابا تورو خدا یه کم تغییر کنید ..اخه تقصیر نداره شدیم کشور جهان سوم ... اخه با همچین کسانی ک هنوز تفکرشون جهان چهارمی هم نیست ... چ انتظاری میره... دوستان منحدود دو ماهه توی بادرانم .. و خیلییی خوشحالم ک بهم وجوووود داده ی هدیه از خرج خودم برا گدر مادرم بگیرم...دمه همه با غیرتا گرم.. ماااا ایرانو میسازیم ...
رامین
۱۳۹۵-۰۴-۲۶ ۰۸:۱۹:۲۰
جالب اینجاست که این پست مال سال 88 هستش و هنوز کامنت میخوره
:-)
رامین
۱۳۹۵-۰۴-۲۶ ۰۸:۱۸:۰۶
خیلی جالبه،اکثر افراذی که کامنت میذارن فقط یچی شنیدن ولی تجربه ای ندارن و ادعای دانشمندبودنشون میشه که همه چیو میدونن.
متاسفم واسه خودم که فقر اطلاعاتی تو جامعه بیداد میکنه
mili
۱۳۹۵-۰۴-۲۵ ۱۶:۴۴:۰۵
اینقد مردم بیچاره رو بازیچه نکنید....اینا همش دروغه...پول درآوردن زحمت میخواد...نت ورک و اینا همش کشکه!!!!
سعید
۱۳۹۵-۰۴-۲۱ ۲۰:۵۰:۱۷
دوستان من 18روز پیش مبلغ330000هزار تومن از شرکت بیز خرید کردم ولی هنوز محصولات بدست من نرسیده،به ما گفتن 18درصد تخفیف خرده فروشی به خرید شما تعلق میگیره ولی موقع خرید فقط3000هزار تومن به من تخفیف دادند به بهانه مالیات منم همان موقع میخواستم خرید نکنم ولی در رودربایستی با رفیقم مجبور شدم مجبور،این پلن خرده فروشی بود بقیه پلن ها از این هم بدتر هستند
احسان
۱۳۹۵-۰۴-۲۱ ۰۸:۰۷:۱۲
با سلام دمت دوستان و هموطنان عزیز.من سه صفحه از نظرات شما عزیزان رو خوندم و به چندتا نکته جالب برخوردم کهاین سوالات تو ذهن خودمم بود ولب نمیتونستم بیانش کنم.
1 مهمترینش توی این دورهزمونه که برادر ،برادرشو تیغ میزنه چرا این نتوورکیا همش میان دنبال ما و قرار میزارن و پاپیچ یشن و دست بردار نیستن و مهمتر توی قرار ها لیدرشونو میارن چرا؟ چون او لیدره خوب یاد گرفته چطور با کلمات بازی کنه و با سفسته ذهن شمارو به بن بست برسونه و در آخر به جای شما تصمیم بگیره
2- اون دوست عزیز که گفت این کار دست روی اعتماد و ... گذاشته درست میگه.بهتون میگن برو اونایی رو که میخایی و دوستشون داری و زندگیشون برات مهمه و میخایی پولدارشون کنی اول اونارو بیار یعنی خانوادت و دوستان درجه 1 که انونا توی رودر وایستی گیر کنن و این جنسارو که کار ندارم بنجوله گرونه یا هرچی رو بخرن
3- اون رفیقمون یه حرف خوبی زد وقتی مجموعت بزرگ شد بهت میگن داری تکثیر میکنی پس خریدتو بیشتر کن این یعنی همون سودی هم که کردیو بیا بده به ماا تا ما بهت جنس بدیم باز بفروشی و 30هزار تومن سود کنی.که اگر نکنی کات میشی.و من چیزهایی که دیدم هم کلاسی هم که دانشگاه دولتی رشته برق قدرت میخونیم 4 نفرشون سر همین کار دیگه دانشگاه نمیان دختر عموم کلا عوض شده همش دنبال هدف و حرفای قلمبه صلمبه و... و اخرشم هیچ درامدی نداره ازش میپرسم بعد 3 سال کار چقد درامد داری جواب نمیده میگه راضی ام خوب اگر درامدش خوب بود که میگفت که.در اخر دوستان برادران خواهران عزیز این کاریه که روش سالها فکر شده دقیقا مثل داستان مستر همفر جاسوس انگلیسی هست داستانشو بخونید نتیجش اینه که ایران عزیز مارو به دست خودمون فلج کنند یا علی ضمنن من تو این کار نرفتم و نخواهم رفت ختی اگر از گشنگی بمیرم چ.ن ایمان دارم خدایی که بهم توفیق داده امروز لیسانسمو بگیرم همون خدا خودش برام کارو ردیف میکنه نابرده رنج گنج میسر نمی شود....
۱۳۹۵-۰۴-۲۱ ۰۲:۵۸:۰۳
سلام دوستان عزیزم من خودم تو این شرکتا بودم کاملا کارشون با نتورک واقعی متفاوته گول حرفاشونو نخورید ک میگن به کار ایمان داشته باشیدو... محصولات بهانه هستن پورسانتی ک ب ما میدن ازپول خودمونه ن محصول بشینید ب طور عقلانی حساب کنید واقعا محصولات بهانه اند واینها همون شرکتای هرمین
میلاد
۱۳۹۵-۰۴-۱۹ ۲۱:۵۳:۱۰
اونایی که خیلی نتورکو دوست دارن خواهشا رو اعصاب دیگران نرن من خودم دوستم که تو این شرکتا بود ول کن قضیه نبود که آخر سر بهش گفتم من از پول و درآمد بالا بدم میاد تا اینکه بی خیال شد.
مجید
۱۳۹۵-۰۴-۱۵ ۰۲:۱۹:۱۷
دوستان بنده هم برای شرکت در چنین شرکت هایی دعوت شدم من نه قصد افزایش درامدم رو دارم چون از حقوقم راضی ام ونه قصد فروش این اجناس رو اما بعد از دیدن قیمت های این اجناس و مارک های اون که اکثرا نااشنا هستند و جایی برای مقایسه قیمت ندارندوهمچنین تنوع اونها که کم هست و اینکه بنده مجبور باشم هر ماه خرید بزنم اونهم مثلا 300 تومن به صورت اجباری و اونهم فقط از یک شرکت با محصولات غیر متنوع و همچنین مجبور باشم به خاطر سود بالادستی هام( که یک دستشون غیرفعال نشه) عده ای رو معرفی کنم و اونها هم یک عده دیگرو و تمام ما مجبور باشیم همچنان از یک شرکت با محصولات غیر متنوع با و با کیفیت نامعلوم خرید کنیم . قید این کار رو زدم . اما اونهایی که میگن این شغل ایندس و در امریکا انجام میشه حتی امریکایی ها هم فکر نمیکنم تعداد زیادیشون تو این شرکتا کار کنن بله فروش به صورت خرید اینترنتی خوبه مثل دیجی کالا و یا اینکه شما بدون خارج شدن از خونه خرید کنی بری تو سایت خرید کنی بیاد دره خونت اونهم از متنوع ترین اجناس با قابلیت مقایسه قیمت باز هم مثل دیجی کالا نه اینکه دنبال بیفتی تو اقوام و یک عده رو مجبور به خرید اجباری ماهانه از کالاهایی که شاید نیازی بهشون ندارن بکنی . بعد هم در نهایت این میتونه یک شغل باشه اما من زیبایی و ایمان و این چیزها رو در این کار درک نمیکنم
مصطفی
۱۳۹۵-۰۴-۱۴ ۱۶:۴۵:۰۴
سلام.
دوستانی که به ناحق وبا اطلاعات ضعیفتون دارین نظر میدین که نتورک خوب نیست!!
قابل توجه شما: خرید محصول ومصرف یا فروش اون به اطرافیان...و معرفی کار به سه نفر،که اونها هم همین کارو بکنن،انقد پیچیده ست که نمیتونین درکش بکنید؟؟!قابل توجه اون دوستمون که گفت محصولو میزاریم گوشه اتاق ونیگاش میکنیم!!
یه سری ها،انقد باورهاشون کوچیکه که نمیتونن قبول کنن که انقد ساده هم میشه پول خوب درآورد!!
آقای بنده خدا!!!واست خیلی متأسفم...تو تو زندگیت هیچی نمیشی...هیچی!!!توفقط به درد کارگری میخوری.
من ازمحصولات استفاده میکنم وخیلی هم راضیم وخیلی هم خوب میفروشم...سازمان فروشمم همینکارو میکنن وهم من پورسانت خوبی میگیرم وهم بچه های مجموعه م..هیچکدوم ازحرفای توروهم قبول ندارم...