میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۸
 
 
مدیریت بحرانی
بحران کروانا ویروس طی ماه‌های اخیر سراسر جهان را فرا گرفته است. نکته قابل توجه آنکه کشورهای غربی که از زمان شیوع کرونا فرصت برنامه ریزی برای

بحران کروانا ویروس طی ماه‌های اخیر سراسر جهان را فرا گرفته است. نکته قابل توجه آنکه کشورهای غربی که از زمان شیوع کرونا فرصت برنامه ریزی برای مقابله با آن را داشتند طی هفته‌های اخیر با بحرانی‌ترین وضعیت مواجه هستند بگونه‌ای که این کشورها در صدر دارندگان تلفات بالای کرونا قرار گرفته‌اند. در میان این کشورها وضعیت آمریکا از سایرین بحرانی‌تر است چرا که از یک سو بحرانی کرونا کشور را فرا گرفته و از سوی دیگر رقابت شدید انتخاباتی میان ترامپ رئیس جمهور و رقبای دموکرا‌تش روی داده که بر شدت بحران افزوده است. نکته قابل توجه در این میان نوع مدیریت ترامپ برای مقابله با همزمان با کرونا و دموکرات‌ها قابل توجه است. نگاهی بر رفتارهای ترامپ نشان می‌دهد که وی یک راهبرد واحد را در قبال هر دو بحران در پیش گرفته است و آن رویکرد بحران‌سازی است. این سیاست‌ها در دو قالب داخلی و بیرونی در جریان است. درعرصه داخلی ترامپ از یک سو مشت آهنین را در قبال منتقدان به کار می گیرد چنانکه هر مخالفی را به همکاری با چین متهم می‌سازد و از سوی دیگر به حمایت از منتقدان از قرنطینه می‌پردازد. ترامپ از هر واکنش تند و حتی مسلحانه حمایت می کند چنانکه وی خواستار اقدام مسلحانه برای مقابله با قرنطینه شده است. در عرصه بیرونی نیز ترامپ فضای بحران سازی را اجرا می‌کند که بخشی از آن اتهام زنی به چین با کلید واژه متهم اصلی شیوع کرونا در آمریکاست. هر چند که بخشی از این اقدام ترامپ برگرفته از اهداف اقتصادی وی علیه چین است اما در نهایت وی سعی دارد تا افکار عمومی را از تحولات داخلی به حاشیه‌ها منحرف سازد. بعد دیگر این طراحی استمرار اعمال تحریم علیه سایر کشورهاست که بخشی از آن را در ادعای لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران می توان مشاهده کرد. ترامپ در اصل فرآیندی را در پیش گرفته است که بر اساس آن فضای بحرانی و غبارآلود در عرصه سیاست داخلی و بیرونی آمریکا ایجاد شود که نه منتقدان و رقبای داخلی و نه بازیگران بیرونی نتوانند برنامه منسجم و مدونی را طراحی نمایند. در اصل ترامپ نشان داده که برای حفظ قدرت حاضر است حتی زمینه‌های جنگ داخلی را نیز در آمریکا فراهم سازد که حمایت وی اعتراض‌های مسلحانه نمودی از آن رفتار است. به هر تقدیر می‌توان گفت که آنچه این روزها بر آمریکا حاکم شده، ورای بحران کروناست که بیشتر نشات گرفته از جاه طلبی‌های سیاسی است که از سوی ترامپ و رقبای دموکرات وی در جریان است و در این میان ملت آمریکا هستند که قربانی کرونا و این رقابت بحران زده انتخاباتی می‌شوند. 

نویسنده: علی تتماج

کد مطلب: 113598
 
Share/Save/Bookmark