میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۱۲
 
 
چهارجوابی
بچه‌های بالا بالاها

نایب رئیس مجلس: موضوع تخلف موتورسیکلت‌ها را پیگیری کردیم و حتی رئیس وقت پلیس راهور نیز در پاسخ به این پیگیری‌ها گفت که طرحی را تهیه کرده و اجرای آن را نیز آغاز کردیم اما از یک نهادی دستور آمد که این افراد را رها کنید.
منظور از "نهاد" در عبارت فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) بچه‌های مدرسه همت
ب) بچه‌های مدرسه والت
ج) بچه‌های بالا
د) اصلا در این نهاد "بچه ها" وجود ندارد. 

رئیس شورای شهر تهران: از یک سازمان نظارتی نامه‌های پی‌درپی به شورا ارسال شد که عمده نامه‌ها خطاب به ریاست شورا و برخی نامه‌ها خطاب به شهردار تهران و برخی دیگر خطاب به وزیر کشور بود که رونوشت آن به ریاست شورا بوده است که تذکراتی درخصوص موضوعات مختلف ارائه شده است.
منظور از "یک سازمان" در عبارت فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) بچه‌های طبقه پایین
ب) بچه‌های طبقه وسط
ج) بچه‌های طبقه بالا
د) بچه‌های مدرسه والت 

معاون رئیس‌جمهور: خبر ندارم برادرم را چه کسی دستگیر کرده است.
به نظر شما منظور از "چه کسی" در عبارت فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) بچه‌های کوچه پشتی
ب) بچه‌های کوچه بالایی
ج) بچه‌های کوچه پایینی
د) بچه‌هایی که شیرینی زندگی و میوه‌های باغ آشتی به شمار می‌روند.

کد مطلب: 101294
 
Share/Save/Bookmark