میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۲۶
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


رحمان بخش
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ ۱۳:۰۱:۰۵
شرکت بادران یک شرکت کاملن قانونی هست
رحمان بخش
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ ۰۹:۰۷:۰۵
5050
احمدی
۱۳۹۶-۱۱-۰۸ ۲۳:۲۱:۰۷
متاسفانه در کشور ما چیزهای قانونی به اندازه موارد غیرقانونی به مردم آسیب میزنن.و چون اسم قانونی روشون هست دیگه عملا هیچ کاری نمیشه برای جبران خسارت کرد.برادر من 2سال هس که وقتشو صرف بادران کرده بدون حتی کوچکترین سودی.و متاسفانه به هیچ عنوان دستبردار هم نیس.به قدری که شستشوی مغزی شدن.بادران و امثالهم واقعاااا کلاهبردارن.و درواقع بجای اینکه پول ویزیتور بدن برای پخش محصولاتشون جوونهای ساده رو به بیگاری گرفته.چرا هیچکس کاری نمیکنه؟واقعا به کجا میتونیم شکایت کنیم؟
۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۵:۲۰:۱۰
دوستان کدومتون در مورد تجارتی که هفتاد ساله توی کل دنیا داره فعالیت میکنه میتونید نظر بدین عمر این تجارت از خیلی از پدران ما هم بیشتره بعد میخاین با شنیده های الاف های توی کوچه که بزرگ ترین کاری که توی زندگیشون کردنه در اوردن یارانه از عابر بانکه تصمیم بگیرید که این کار خوبه یا بد... بعدش کسایی که دارن نظر میدن میشه لطف کنن شغلششریفشون و اخرین کتابی رو که خوندنه رو هم بگن که ما بفهمیم از چه بزرگانی نظر میگیریم
پدرام
۱۳۹۶-۱۰-۲۳ ۰۰:۴۲:۴۳
در ضمن دوستانی که میگن هرمیه،عزیزم شما هر جا که دقت کنی هرم وجود داره،توی کارخونه اول رییس هست بعد معاون بعد مدیر عامل بعد سرکارگر
توی بانک هم همینطور،پس هرم وجود داره،شما ها فقط شنیدین که هرمیه و هیچ اطلاعاتی ندارین اگه از شما بپرسن ی خورده این کارو دقیق تر توضیح بدین زبونتون میگیره،پس اول اطلاعات کسب کنید بعد اظهار نظر
زهرا
۱۳۹۶-۱۰-۰۹ ۱۲:۱۱:۲۰
هر موجی ک قراره تغییر کنه بامخالفت شروع میشه.. هرکی هر جوری فکر کنه درسته
ARDALAN
۱۳۹۶-۰۹-۱۶ ۲۲:۳۵:۰۲
ز اونجایی که من کلاسای این سه تا شرکتو رفتم یه کلمه زیاد گفته میشه اونم اینه که همشون میگن (اگه) تا الان هیچکدومشون نگفتن حتما تمام تحقیقاتی که من انجام دادم توی پنبه ریز . بیز . بادران همشون اوایل عکس اشخاصیو نشون میدن که ماشینای مدل بالا دارن بعد فهمیدم که اونا یا خود کار خونه دارا هستن یا اون سهام دارای خود این سه تا شرکتن که دستشون با خود این کارخونه دارا توی یه کاسست روش کارشونم اینه که یه جنسیو بهتون میفروشن گرون تر از قیمت بازار حداقل تا ده درصد بعد اون ده درصدو میان بین شما با مجموعه های بالاتر پخش میکنن اسمشم میذارن پورسانت بعد میگن اگه استفاده هم نکنین میتونین بفروشین که شما مجبور میشین برین توی کار دست فروشی که چون مجبورین از اون چیزی که خریدین گرونتر بفروشین کسیم نمیخره چون همون جنس با قیمت نصف توی بازار موجوده خوب نگاه کنین همشون میگن دوست آشنا موفق شدن دروغ برق یا آب نیست که کنتر بندازه همشونم میگن قانونیه کسیم منکر قانونی بودنش نمیشه چون دولت وقتی وضعیت بیکاری توی جامعرو میبینه مجبوره با این کار یه درصدیو حذف کنه بخاطر همینم مجوز میده بهشون جالبه که توی تمام نمایندگیاشونم یه سرهنگ بازنشسته هست دوستای من میدونم قشنگ حرف میزنن حرفای دلتونو میگن ولی واقعیت اینه که هیتلر با زبونش جنگ جهانیه دومو راه انداخت . شماهم اونارو بچرخونین فقط بگین چشم باشه . بخدا هیشکی به فکر شما نیست مگر اینکه بخواد ازتون استفاده کنه
samira
۱۳۹۶-۰۹-۱۴ ۲۲:۴۴:۱۹
افتضاح بادران بیشتر از این بازش نمیکنم نه تنها این شرکت کلیه بازاریابی شبکه ای .تورو قران تورو خدا جون مادراتون جون بچه هاتون به خانوادههاتون رحم کنید .من ضربه خوردم که میگم .البته ناگفته نماند اینقدر مغزشون رو شستو شو میدن که حرفای ادمای دیگه رو نمیشنون
samira
۱۳۹۶-۰۹-۱۴ ۲۲:۰۷:۱۲
افتضاح بادران بیشتر از این بازش نمیکنم نه تنها این شرکت کلیه بازاریابی شبکه ای .تورو قران تورو خدا جون مادراتون جون بچه هاتون به خانوادههاتون رحم کنید
رامین
۱۳۹۶-۰۸-۲۰ ۲۱:۲۲:۳۶
سلام
حالا من کار ندارم نظر کارشناسی دوستان رو ولی وقتی دکتر آزمندیان یا احمد روستا و... در مورد این کار و کمکش به اقتصاد میان و بازاریابی شبکه ای رو در ایران تایید میکنن

مسلما بیشتر از ما متوجه هستند.
کوثر
۱۳۹۶-۰۸-۰۹ ۲۳:۱۲:۴۱
سلام من خودم عضو قدیمی بادرانم بادران زندگی کسی ک بیادد و امووزش هاش تموم بشه تازه بعد اون میفهمه چه گنجی پیدا کرده لطفا جای منفی دادن برید اطلدعات تونو کامل کنید من پسرخالم تونست ت این سیستم سقف بزنه افتخارم اینه بادرانیم
یحیی
۱۳۹۶-۰۸-۰۲ ۱۰:۵۷:۵۵
اگر شرکتی مانند بیز ک 4 مجوز از ارگان های وزارت اطلاعات و .... دارد پیشنهاد داد ، وارد شویم یا نه ؟
مهدی
۱۳۹۶-۰۷-۰۵ ۱۳:۴۳:۱۹
سلام خدمت دوستان عزیز,آقا نمیخوام بحث الکی بکنم ولی بذارید فقط اینو بگم اگر شما یه معدن طلا پیدا کنید میرید به عالم و آدم میگید و جار میزنید یا بی سر و صدا خودتون ازش استفاده میکنید؟ الان قضیه کسانی که میخوان شمارو به زور بیارن تو کار نتوورک و مثلا خوشبختتون کنن همینه,به فکر شما نیستن دوستان اینا فقط به فکر استفاده ابزاری از شما هستن,دوستان عزیز گلد کوئست شما باید خرید میکردی و زیر مجموعه میگرفتی و اونا هم باید خرید میکردن یا پول میدادن که شما سود نصیبتون بشه حالا به جای پول دادن های الکی برای اینکه ظاهر قانونی داشته باشه یسری جنس گذاشته که با مراجعه به سایت و مقایسه با برند های برتر میبینید به واقع مفت گرونه و برای فروشش باید به خلق الله التماس کنید و خودتون رو کوچیک کنید,به طور مثلا یه بسته تیغ سه تایی رو قیمت زدن 8700 که معلوم نیست اصلا چه برندی هستش و از طرفی میری میبینی یه بسته تیغ اصلاح صورت ژیلت رو داره دیجی کالا میده 9000 تومن خب ببخشید مگه آدم شعورش پایینه برند معتبر رو بیخیال شه بره یه برندی رو بخره که اصلا هیچ کجا اسمی ازش نیست؟! برای اون دسته از دوستانی که مورد شست و شوی مغزی قرار گرفتن باید بگم اصلا تغریف نتوورک مارکتینگ میدونی چیه؟ تا حالا سرچ کردی؟ درآمد نتوورک مارکتینگ واقعی از از عضو گیری و زیر مجموعه بلکه از روی پورسانت فروش خود شخصه نه اینکه مثل این شرکت های مسخره بری به زور دست یکی رو بگیری بیاری که اونم به زور خرید کنه که شما سود کنی,منو با دورغ و با بهونه اینکه بیا بریم سمینار موفقیت بردن سمینار لیدرهای بادران که اصلا صحبت کردن بلد نیستن و طرف سر تا پاش 100 تومن ارزش نداره و برات از موفقیت و درآمد 20 میلیون در ماه صحبت میکنه,آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه وقتی میبینه جوونها به جای تلاش موثر دنبال راه هایی هستن که باهاش ره صد ساله رو یک شبه طی کنن,برادر بادرانی که میخوای بشی فرشته باد و این اراجیف شما اگر تو یکی از اون مجلس های لیدراتون بری و ببینی چه حرفایی برای بدبخت کردنتون میزنن دیگه از 100 کیلومتری شرکتشم رد نمیشی عزیزم,متاسفم اینو میگم ولی هرکسی واقعا از عقلش یکم استفاده کنه متوجه میشه که جنس های با کیفیت و قیمت مناسب نیازی به این سیریش بازیا برای خرید نداره,مگه اینکه بخوان جنس رو بالاتر از قیمت واقعیش بکنن تو پاچه مردم,لیدر های بادرانی که میایید اینجا پیغام میذارید,واقغا فرق شماها با زالو چیه؟ دوستان حواستونو جمع کنید که پشیمانی سودی نداره
رضا
۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۲۳:۲۵:۴۷
سلام بادران عالیه فقط مردشو میخواد .ما تجارت ور شکسته نداریم تاجر ورشکسته داریم .ازقدیم گفتن کسی یا چیزی که کارش درسته پشت سرشم حرف زیاده.
احمد
۱۳۹۶-۰۶-۱۰ ۱۵:۱۷:۳۳
دوستان گرامی در بادران اگه کسی یا سرگروه کنار بکشی بقیه زیر مجموعه ها سر جای خودش باقی میمانند و لول پایینی سر گروه جای اون رو میگیره.