میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۹
 
 
چهارجوابی
گفت‌وگو ممنوع فقط بلاک!
وزیر بهداشت: با توجه به ظرفیت‌ها و برنامه‌های دولت دوازدهم، بحث ایجاد اشتغال در حوزه گیاهان...

وزیر بهداشت: با توجه به ظرفیت‌ها و برنامه‌های دولت دوازدهم، بحث ایجاد اشتغال در حوزه گیاهان دارویی جدی است.
در اظهارنظر فوق جای کدام یک از گزینه‌های زیر خالی است؟
الف) استعفا
ب) عکس سلفی
ج) داروهای ضروری
د) هیچکدام 

خواهر معصومه ابتکار: اگر برخی گروه‌های سیاسی بخواهند همچنان مواضع خودشان را در تخریب یا زیر سوال بردن عملکرد و خدمات دولت ادامه دهند...
الف) مواضع دیگران آسیب می‌بیند.
ب) برای خودشان مواضع درست و حسابی نمی‌ماند.
ج) می‌زنند پدر صاحب بچه مواضع دیگران را در می‌آورند. 
د) ما با مواضع دیگران شوخی نداریم فلذا هیچ‌یک از گزینه‌ها را انتخاب نمی‌کنیم. 

وقتی تروریست ها حضور داشتند برای هرگونه خطری آماده بودیم، شخصاً خم به ابرو نیاوردم و حتی چهره‌ام تغییر نکرد و با اقتدار به کار خود ادامه دادم.
الف) سوپر من
ب) بتمن
ج) اسپایدرمن
د) برادر پزشکیان

کد مطلب: 99881
 
Share/Save/Bookmark