میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۴۵
 
 
چهارجوابی
منشا ریزگرد‌های جنوب "ننجون" است
کدام یک از گزینه‌های زیر وظیفه اصلی "ستاد مدیریت بحران" است؟...

کدام یک از گزینه‌های زیر وظیفه اصلی "ستاد مدیریت بحران" است؟
الف) غافلگیر شدن
ب) توجیه
ج) طنازی
د) معذرت‌خواهی 

یک مقام مسئول: منشا ریزگردهای اخیر خوزستان ... است.
نقطه‌چین بالا را گزینه مناسب پر کنید.
الف) سران فتنه
ب) آمریکای جهانخوار
ج) رسانه‌های معاند
د) هیچکدام 

جراید: رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان در مورد خبر خارج کردن کلیه یک بیمار به جای کیست گفت: کلیه این بیمار در لگن او بوده و هر دو کلیه به هم چسبیده و در یک هاله قرار داشته است؛ این طرز قرار گرفتن کلیه تاکنون ۴ مورد در جهان گزارش شده و این بیمار اصفهانی نفر پنجم در دنیاست.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که...
الف) خدا انسان را آفرید و انسان هم توجیه را!
ب) ما هم که روی سرمان برآمدگی خاص داریم.
ج) بیمار اصفهانی نفر پنجم است اما رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان یکی یکدونه ش!
د) گزینه آخر به دلیل رعایت شئونات اخلاقی حذف شد.

کد مطلب: 98650
 
Share/Save/Bookmark