میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۳
 
 
چهارجوابی
"کف آبریزگاه خواب" هم رسید
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هیچ برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده‌ای وجود ندارد...

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هیچ برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده‌ای وجود ندارد.
به نظر شما شایعه "برنج‌های آلوده" زیر سر کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) دونالد ترامپ - رئیس‌جمهور مزدور آمریکا -
ب) عمه رهبر کره شمالی - عمه مزدور رهبر مزدور کره شمالی -
ج) کرم ساقه‌خوار برنج - یک کرم مزدور وابسته به بوق‌های استکباری -
د) ننجون - پیرزن مزدور و مواجب‌بگیر امپریالیست شرق و غرب - 

معاون استاندار: باید با پروژه قانع کردن زنان کارتن‌خواب، عقیم‌سازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود.
منظور از "قانع‌سازی" در عبارت فوق کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) اقناع از بالا، عقیم‌سازی از پایین
ب) اقناع از پایین، چانه‌زنی از بالا
ج) عقیم‌سازی از بالا، خشونت ملایم از راست
د) چانه‌زنی از بالا، مهروزی از پایین 

وزیر کار: علاوه بر "گورخواب"‌ها، کانال خواب و زیرپل‌خواب هم داریم.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه‌های زیر جزو دستاوردهای غیرهسته‌ای محسوب می‌شود؟
الف) کف آبریزگاه خواب
ب) دودکش خواب
ج) تنور خواب
د) جوب خواب

کد مطلب: 98075
 
Share/Save/Bookmark