میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۱۵
 
 
ریشه نژادپرستی
طی هفته‌های اخیر آمریکا صحنه تظاهرات ضد نژادپرستی بوده است که نه در باب رنگین پوستان بلکه برای احقاق حقوق آسیایی تبارها بوده است...

طی هفته‌های اخیر آمریکا صحنه تظاهرات ضد نژادپرستی بوده است که نه در باب رنگین پوستان بلکه برای احقاق حقوق آسیایی تبارها بوده است. این تظاهرات‌ها در حالی صورت گرفته که در باب آن چند نکته قابل توجه است:
نخست آنکه هر چند که محافل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا تلاش دارند تا رفتارهای نژادپرستانه را به صرفا به ترامپ نسبت دهند که زمینه ساز شکل گیری جریان های رادیکالی و سفید برتر پندارانه شده است اما کارنامه بایدن نشان می‌دهد که این تفکرات به صورت سیستماتیک در ساختار آمریکا جریان دارد و تفاوتی نمی‌کند که چه کسی رئیس جمهور باشد چنانکه آمارها نشان می‌دهد بیشترین نقض حقوق بشر در دوران اوباما علیه رنگین پوستان و اقلیت های نژادی و قومی صورت گرفته است. بایدن هر چند ادعای مقابله با نژادپرستی ترامپ را سر می‌داد اما وضعیت بحرانی کودکان مهاجر در بازداشتگاه‌های مرزی، استمرار تبعیض در مداوا و حتی واکسینه کردن در برابر کرونا که سیاه پوستان و آسیایی تباها و امریکایی لاتین تبارها را به حاشیه رانده است، مواضع تحریک آمیز و افراطی بایدن علیه چین و بسیاری از کشورهای شرق و غرب آسیا و معرفی آنها به عنوان تهدید امنیتی برای آمریکا، از جمله عوامل تاثیرگذار در تشدید رفتارهای نژادپرستانه از جمله در باب آسیایی تبارها در جامعه آمریکا شده است.
در اصل دولتمردان آمریکا اینگونه تفکرات نژادپرستانه را به ابزاری برای اهداف سیاست خارجی خود مبدل کرده اند و به صورت سیستماتیک به نقض حقوق اقلیت های نژادی و قومی در آمریکا پرداخته می شود. البته نباید فراموش کرد که رفتار نژادپرستانه سران آمریکا در قبال آسیایی تبارها را در عملکرد نظامی آنها نیز می توان مشاهده کرد چنانکه جنگ افروزی و جنایات نظامی آنها در غرب اسیا همچنان ادامه دارد که تلفات اشغال افغانستان و عراق و اقدام اخیر بایدن در بمباران سوریه در حمایت از تروریست ها بخش کوچکی از این رفتار جنایت کارانه است.
دوم آنکه نژادپرستی و رفتار ضد بشری علیه اقلیت‌های قومی و دینی صرفا در آمریکا در جریان نمی باشد بلکه بخشی از ماهیت و ساختار نظام سرمایه داری است که در غرب اجرا می‌شود. گزارش‌ها و آمار منتشره از وضعیت مهاجران و پناهجویان که اکثرا آسیایی تبار هستند، امار بالای خشونت و ضرب و شتم علیه اسیایی تبارها و رنگین پوستان، تبعیض در ارائه خدمات اجتماعی در جوامع غربی که در بحران کرونا به طور آشکار نمود یافته است بخشی از این رفتار نژادپرستانه نظام سرمایه داری علیه اسیایی تبارهاست. نمود این تبعض را در تبعیض اقتصادی می‌توان مشاهده کرد چنانکه از یک سو نظام سرمایه داری علیه اقتصاد شرقی نظیر اقتصاد جهانی شده چین جبهه گیری کرده و از سوی دیگر با سیاست تحریم و تروریسم اقتصادی نظیر اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران به دنبال مقابله استقلال و تقویت جایگاه جهانی اقتصاد شرقی است.
به عبارتی دیگر می توان گفت که نژادپرستی سیستماتیک علیه آسیایی تبارها و البته رنگین پوستان نه تنها معطوف به آمریکا بلکه ریشه در ماهیت نظام سرمایه داری دارد که به دنبال انصار اقتصادی و سلطه بر جهان است. نظام سرمایه داری که البته بحران های اقتصادی سالهای اخیر جوامع غربی و بویژه ناتوانی آن در مقابله با کرونا تزلزل و ناتوانی آن را برای جهانیان آشکار ساخته و جهانیان دریافته اند که نظام سرمایه داری ظاهری بزک کرده با ماهیتی فروپاشیده است.

نویسنده: فرامرز اصغری

کد مطلب: 117544
 
Share/Save/Bookmark