میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
 
 
ریشه بحران کجاست

فرانسه طی روزهای اخیر صحنه اعتراض‌های گسترده مردمی به سیاست‌های دولت بوده است. نکته قابل توجه آنکه دولتمردان فرانسه به جای توجه به مطالبات مردمی از سیاست سرکوب و بازداشت بهره گرفته‌اند که نتیجه آن تبدیل خیابان‌های فرانسه به میدان جنگ است. ماکرون رئیس جمهور فرانسه با واژه مردم خجالت بکشند بر اجرای سیاست‌های مغایر با مطالبات مردم تاکید کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که ریشه این اعتراض‌ها چیست و چرا مردم به خیابان‌ها آمده‌اند؟ آنچه در ظاهر مطرح می‌شود اعتراض مردم به افزایش بهای سوخت است. هر چند که این امر می‌تواند از دلایل ناآرامی‌ها باشد اما بررسی ریشه‌ای بحران نشانگر نکاتی قابل تامل است. کارنامه ماکرون نشان می‌دهد که دلیل رای مردم به وی عدم همراهی وی با نظام سرمایه‌داری و شعارهای ملی گرایانه وی بوده است که موجب شده تا مردم خسته از نظام سرمایه داری به سمت او گرایش یابند. کارنامه ماکرون در دوران ریاست جمهوری‌اش نشان می‌دهد که وی نه تنها اراده‌ای برای دوری از نظام سرمایه داری نداشته بلکه همچنان در آن مسیر حرکت کرده که طرح ریاضت اقتصادی نمودی از این وضعیت است. بر این اساس اعتراض مردم را باید اعتراض به نظام سرمایه‌داری دانست که در دوران اولاند و سارکوزی نیز صورت گرفته بود.
نکته دیگر مربوط به جایگاه فرانسه در معادلات اروپا و جهان است. هر چند فرانسه ادعا دارد تا توانسته به قدرتی برتر در اروپا مبدل شود اما در عمل کشوری مانند آلمان سکان‌دار معادلات بوده است و این سرخوردگی مردم فرانسه را به همراه داشته است هر چند ماکرون با طرح‌هایی مانند طرح تشکیل ارتش واحد اروپایی به دنبال نمایش چهره‌ای مقتدر از خود بوده اما در عمل نتوانسته عدم توان منطقه‌ای فرانسه را پنهان سازد. نکته دیگر نوع رفتارهای جهانی فرانسه است. فرانسه از یک سو همچنان به سیاست همگرایی با آمریکا ادامه می‌دهد آمریکایی که منفور مردم فرانسه و جهان بوده و همراهی با آن نه تنها دستاوردی برای پاریس نداشته بلکه تخریب جایگاه آن را نیز رقم زده است. دوری از آمریکا از مطالبات مردم بوده که ماکرون تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. در همین حال فرانسه در حالی به حمایت نظامی از رژیم‌های ضد بشری همچون سعودی و صهیونیست‌ها ادامه می‌دهد که همزمان با ادعاهای واهی خواستار مقابله با توان دفاعی و خروج ایران از منطقه شده است در حالی که جهانیان سعودی و صهیونیست‌ها علیه بشریت و ایران را حامی بشریت می‌دانند.
مجموع این تحولات موجب شده تا عملا مردم در برابر دولت ماکرون قرارگیرند و مسئله اعتراض به افزایش بهای بنزین را می‌توان بهانه‌ای دانست که این آتش اعتراض‌ها را شعله ور ساخته و تا زمانی که ماکرون به سیاست‌های گذشته‌اش ادامه می دهد این وضعیت ادامه خواهد یافت. 

نویسنده: علی تتماج

کد مطلب: 106952
 
Share/Save/Bookmark