میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۲
 
 
کاریکلماتور قوانین آزمایشی!!

اشاره: لطایف و ظرایف ادبی می توانند هر گونه تقابل را به تعامل و هرگونه همکاری را تسهیل نماید و زمینه های ایجاد گفتمان اجتماعی را در موضوعات گوناگون فراهم می آورد. این نوشتار به ارائه کاریکلماتور قوانین آزمایشی می پردازد که هم اینک از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

مجمع تشخیص مصلحت نظام
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: تصویب بسیاری از قوانین آزمایشی به مصلحت نظام است!
کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند که قطعی نمودن قوانین آزمایشی کشور بیشتر از تمدید اجرای آزمایشی آنها به مصلحت نظام است!
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود با رسانه ها گفت: با رو به افزایش بودن قوانین آزمایشی امکان تحقق چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام کمتر و کمتر شده است!
با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلان قوانین آزمایشی اعلام شد!
کلیه قوانین آزمایشی پیشاپیش از سر مصلحت و کار راه اندازی برای ۱۰ سال تمدید شدند! 

مجلس شورای اسلامی
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی کمیسیون های داخلی مجلس ضوابط قطعی کردن همه قوانین آزمایشی را تدوین و به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تحویل نمودند! - مجلس شورای اسلامی نبود اطلاعات کافی برای تصمیم گیری در باره دایمی نمودن قوانین آزمایشی را مهم ترین دلیل تمدید قوانین آزمایشی می داند! - به دلیل عدم تنقیح قوانین کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانند از کمک قوانین قبلی کشور برای تصویب قوانین آزمایشی استفاده کنند! - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای اعلام نمودند که دیگر به تمدید چندباره قوانین آزمایشی تمایل ندارند! - هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای قطعی نمودن قوانین آزمایشی به دولت هشدار جدی داد!! 

دولت
دولت با انتشار اطلاعیه ای از ناکارآمد بودن فلان قانون آزمایشی خبر داد. گفتنی است که این قانون سی سال بطور آزمایشی در کشور اجرا شده بود!
نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرد که تمدید قوانین آزمایشی برای فرار قانونی، خروج از بن بست اجرایی امور و نزدیک بودن مهلت قانونی اجرای آزمایشی قوانین یاد شده نیست!
هیات دولت در مصوبه اخیر خود بر ضرورت قطعی نمودن همه قوانین آزمایشی در بازه زمانی ۵۰ سال آینده خبر داد! معاون پارلمانی دولت اعلام کرد: بعضی از قوانین آزمایشی بدون طی نمودن مراحل آزمایشی بصورت واقعی، قطعی شده اند! برخی از قوانین آزمایشی را نمی توان لغو کرد چون نگرانی وجود دارد که در حین قطعی شدن، فواید آن قطع شود! 

شورای نگهبان
تمدید قوانین آزمایشی از سر کار راه اندازی! و نه از سر قانونمداری مغایر با روح قانون اساسی و شرع مقدس است! مجمع مشورتی حقوقی و فقهی شورای نگهبان موضوع تمدید قوانین آزمایشی را برای مدت نامعلوم، مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست! پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: همایش شبیه سازی چگونگی تایید و تفسیر تمدید قوانین آزمایشی! سخنگوی شورای محترم نگهبان ادامه عمل به قوانین آزمایشی پس از انقضای مدت قانونی آنها را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست!
سخنگوی شورای محترم نگهبان از عدم قطعی شدن بسیاری از قوانین آزمایشی در کشور انتقاد کرد! 

قوه قضاییه
تعلل در دایمی نمودن قوانین آزمایشی از امور مهمی است که در فهرست نظارتی سازمان بازرسی کل کشور از دستگاه های اجرایی قرار دارد!
سازمان بازرسی کل کشور از شاخصه بندی برای مولفه های مورد نیاز برای سنجش توانایی در قوانین آزمایشی خبر داد!
سازمان بازرسی کل کشور از راه اندازه چرخه بازخوردگیری در تبدیل قوانین آزمایشی به دایمی خبر داد!
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی ویژه در نظارت به قوانین آزمایشی خبر داد! سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: موضوع نظارت بر قوانین آزمایشی که مهلت قانونی آنها منقضی شده است از نظر این سازمان منتفی است!

کد مطلب: 110308
 
Share/Save/Bookmark