میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۵
 
 
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تشریح کرد
اقدامات عملی ستاد برای مقابله ملی با کرونا
اقدامات عملی ستاد برای مقابله ملی با کرونا
 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) همزمان با سایر دستگاهها مقابله کنند با ویروس کرونا وارد میدان شده و بلافاصله چتدین خط تولید ماسک و وسایل بهداشتی را راه اندازی کرد که در همین راستا سیدمصطفی سیدهاشمی،معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به تشریح این اقدامات پرداخته است.

افزایش تولیدات ضد کرونایی در کشور
ستاد اجرایی بنا بر نیازهای موجود و در راستای مقابله با بیماری کرونا اقداماتی را انجام داده است.در ابتدا کمیته مبارزه با کرونا تشکیل شد و دستورالعملهای لازم در این خصوص به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ و یکی از وظایف اصلی این ستاد با توجه به اینکه در سال تولید ملی قرار داریم کمک به تولیدکنندگانی بود که محصولاتی بهداشتی برای مبارزه با کرونا تولید میکنند.
در همین راستا تولیدکنندگان مواد ضدعفونیکننده مورد بررسی و تعدادی از این کارخانههای تولیدی مورد حمایتهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گرفتند و میزان تولیدهای آنها افزایش پیدا کرد. در همین راستا ۴ کارخانه تولیدی ستاداجرایی به نام ایران دارو، تولید دارو، البرز دارو و سبحان دارو با تغییر مسیر تولید اقدام گونه ای که تا پایان سال ۱۳۰ هزار لیتر محلول ضدعفونیکننده و ۱۵ تن ژل ضدعفونیکننده تولید خواهند کرد و تا تاریخ ۱۹ اسفند ۹۸ نیز توانستند ۵۹ هزار لیتر محلول ضدعفونیکننده و ۴ تن ژل ضدعفونیکننده تولید کنند. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و زیرمجموعه آن بنیاد برکت با بعضی از شرکتهای خصوصی در حوزه نانو نیز مشارکت داشته به نحوی که ۴۹ درصد از سهام این شرکتها برای بنیاد برکت است که نسبت به تولید مواد ضدعفونی و ماسک اقدام میکنند.در حال حاضر در همین راستا یک کارخانه در اشتهارد به میزان ۶۰ هزار لیتر روزانه محلول و ژلهای ضدعفونیکننده تولید میکند.

تولید ماسک نانو در کشور
در حال حاضر ماسک نانو میزان آن در کشور خیلی کم است و تولید آن نیز پایین است ولی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام توانست خط تولید ماسک نانو N۹۵ را راهاندازی کند که ۷۶ هزار عدد ماسک نانو در یکی از کارخانههای زیرمجموعه ستاد تولید میشود و از سوی دیگر پارچه نانو نیز برای تولید ماسک در اختیار دیگر تولیدکنندگان ماسک قرار میگیرد.بعضی از مبتلایان به بیماری کرونا با بیماریهای تنفسی مواجه هستند که در این حوزه نیز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نسبت به تولید دستگاه اکسیژنساز اقدام کرد.

ساخت دستگاه اکسیژن ساز در کشور
دستگاه اکسیژنساز توسط یکی از شرکتهای دانشبنیان ستاداجرایی تولید شده است و تولید آن در حال حاضر کاملاً بومیسازی شده و به صورت سه شیفت روزانه ۳۰ دستگاه اکسیژنساز تولید میکند.تولید بعضی از قطعات این دستگاه در اختیار کشور آمریکا بود که ما توانستیم بومیسازی کنیم و آن را در داخل کشور تولید کنیم و از نظر قیمتی خیلی پایین تر ازواردات است و این دستگاه را در اختیار افراد نیازمند و محتاج به دستگاه اکسیژنساز قرار میدهیم.این تولیدی موجب اشتغال شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده است.ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ۱۰ میلیارد تومان برای تولید انبوه این محصول سرمایهگذاری کرده است و توانسته است این دستگاه را به تولید مناسبی برساند و کسانی که مشکل تنفسی دارند از این دستگاه استفاده کنند.
تولید ماهانه ۶۰ هزار لباس ایزوله در سنندج یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته تولید لباسهای ایزوله بیمارستانی است که در همین راستا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با یکی از شرکتها به صورت مشارکتی نسبت به تولید این لباس اقدام کرده است. این کارخانه در شهر سنندج واقع شده است و لباسهای ایزوله کادر پزشکی و پرستاری بیمارستانی جهت مقابله با کرونا تولید میکند که در این حوزه نیز بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است و ۲۰۰ نفر هم اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند.در این کارخانه ماهانه ۶۰ هزار لباس ایزوله تولید میشود و در حال حاضر روزی ۲ هزار لباس ایزوله تولید میشود که این قابلیت را داریم به ۴ هزار لباس افزایش یابد.

توزیع تولیدات ستاد با وزارت بهداشت است
تمامی تولیدات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای توزیع در اختیار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا یک نظام واحد برای توزیع محصولات با توجه به مشکلات موجود داشته باشیم و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نقشی در توزیع این تولیدات ندارد.در حال حاضر قیمت تولید لباسهای ایزوله در کشورمان یک دوم قیمت لباسهای وارداتی است و از نظر کیفیت هم تأییدیه وزارت بهداشت و استانداردهای لازم را دارد.
تولیدات محلول های ضدعفونی در شرکت نفت پارس
شرکت نفت پارس نیز خط تولید و بستهبندی مواد ضدعفونی را راهاندازی کرده است و روزانه ۴ هزار مواد ضدعفونیکننده دست ۲۵۰ سیسی، ۵ هزار مواد ضدعفونیکننده سطوح هزار سیسی، ۴ هزار مواد ضدعفونیکننده سطح هزار سیسی، ۲۵۰ عدد مواد ضدعفونیکننده سطح ۲۰ لیتری و ۷۶ هزار ماسک نانو تولید میکند.

راه اندازی سامانه ۴۰۳۰ برای پاسخگویی درباره بیماری کرونا
در همین راستا سامانه پاسخگویی ۴۰۳۰ را راهاندازی کردهایم که ظرف سیزده روز سه میلیون تماس برقرار شده و از پرستاران، پیراپزشکان و گروههای جهادی استفاده میکردیم و در حال حاضر ۳۰۰ هزار تماس را به صورت روزانه مدیریت میکنند و در روزهای اول تا ۷۰۰ هزار تماس به مرکز ارجاع داده میشد که به ۳۰ درصد آنها پاسخگو بودیم لکن الان به بیش از ۶۰درصد از تماس گیرندگان پاسخ میدهیم.

استقرار کاروان های سلامت در قم و گیلان
یکی دیگر از اقدامات ستاد فرمان حضرت امام در راستای مقابله با بیماری کرونا استقرار کاروانهای سلامت است که این کاروانها در استانهای قم و گیلان مستقر شدهاند. در استان قم مناطق محروم شیخآباد، چهلاخترون، شهر قائم و در استان گیلان مناطق محروم شهر فومن ،بیمارستان پیامبر اعظم، شهر خمام و شهر تالش کاروانهای سلامت استقرار دارند.در همین راستا ۴۰۵ نفر در استان گیلان و ۲۹۴۰ نفر نیز در استان قم ویزیت شدهاند.

استفاده از تله مدیسین برای درمان بیماران
این واحد در جزیره هرمز و استان گیلان و استان قم مستقر شده است و در جزیره هرمز روزانه ۲۰ مورد بیماری از طریق تهران و با وسیله تلهمدیسین ویزیت میشوند.در مجموع ۷۰۰ نفر نیز در استان گیلان و ۵۷۰ نفر نیز در استان قم به وسیله تلهمدیسین ویزیت شدند. نحوه کار تلهمدیسین به این شکل است که از بیماران خاص عکس تهیه میکند و آن را به متخصصین مربوطه در تهران ارسال میکند و بلافاصله پس از بررسیهای لازم توسط پزشک نسخه آن فرد بیمار نوشته میشود و در اختیارش قرار میگیرد. راهاندازی سامانه تلهمدیسین برای نخستین بار توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام شده است و با این روش توانسته مراجعات حضوری بیماران را کاهش دهد و دیگر برای ویزیت یک پزشک متخصص در پایتخت نیازی به مسافرت از شهرستانها به تهران نیست و با این روش میتوان بیماری بیماران را درمان کرد.

کد مطلب: 113163
 
Share/Save/Bookmark