میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۹
 
 
چهارجوابی
فصل گل نی
برادر جهانگیری: طرح‌هایی در دولت افتتاح می‌شوند که حتماً مراحل آن تکمیل شده باشد...

نقطه‌چین زیر را پر کنید.
برادر جهانگیری: طرح‌هایی در دولت افتتاح می‌شوند که حتماً مراحل آن تکمیل شده باشد. برخی مدعی هستند که افتتاح این طرح‌ها به خاطر ... است.
الف) رضای خدا
ب) رضایت مردم
ج) انتخابات
د) هیچکدام 

عبارت زیر از کیست؟
بانک‌ها و موسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند در حال ورشکستگی هستند. اینها سود بیشتری می‌دهند تا زمان بخرند.
الف) یکی از بوق‌های رسانه‌ای وابسته به روباه پیر - انگلستان -
ب) یکی از بوق‌های استکباری وابسته به آمریکای جهانخوار
ج) یکی از مزدوران تروریست اقتصادی کشور وابسته به غرب
د) برادر سیف - رئیس کل بانک مرکزی - 

یک مقام مسئول: در ایام انتخابات رای‌فروشی ممنوع است.
با توجه به این گزینه "رای‌فروشی" در کدام یک از ایام زیر آزاد است؟
الف) فصل جفت‌گیری پرندگان
ب) فصل تخم‌گذاری ماهی‌ها
ج) فصل کاشت خربزه
د) فصل گل نی

کد مطلب: 98907
 
Share/Save/Bookmark