میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۱
 
 
تنبیه رعایا را به نظمیه واگذار نمایید
راپورت نمره یک - نظمیه طهران : از اداره طیارات و سیارات راپورت رسیده گویا یکی از اعضای مجلس سنا بر سر ورود به...

راپورت نمره یک - نظمیه طهران
از اداره طیارات و سیارات راپورت رسیده گویا یکی از اعضای مجلس سنا بر سر ورود به باند طیاره‌ها کنترل اعصاب خویش را از کف داده و ضمن درشتی به ماموران حفاظت از طیاره‌ها بر گل و گردن وی پریده و آسیب کلی وارد آورده است.
از آنجا که بلاد در چند وقت اخیر تا حدودی متلاطم بوده شایسته است منبعد حکم شود که اعضای مجلس سنا شخصا به تنبیه رعایا مبادرت ننموده و کار را به اجزای نظمیه بسپارند.
گویا در این فقره درگیری بخش اعظم گوش راست مامور نظمیه از جای درآمده و فک ایشان نیز به میزان معتنابهی له گردیده است و وی قصد دارد موجبات گوشمالی ایشان (کذا در متن) را فراهم آورد که صد البته این برای آبروی ممالک محروسه چندان مناسب نیست.
فلذا متمنی است که ابزار چوب و فلک را از سطح آشیانه طیاره‌ها جمع نموده و این قائله نیز ختم بخیر گردد. 

راپورت نمره دو - وزارت جلیله داخله - اداره ابنیه تاریخی
گویا یکی از اجزای اداره ابنیه تاریخی - معروف به میرزا مهدی شمس - اخیرا به مردم یک شهر اهانت نموده و آنان را یک مُشت "عوام‌الناس" دانسته و اولتیماتوم داده که اگر رعایا در برابر تخریب‌های مغول‌وار وی مقاومت از خود نشان بدهند آنان را به فلک خواهد بست.
فلذا مستدعی است وی را به طهران احضار نموده و مواضع شفاف سازمان ابنیه تاریخی را در سه نوبت صبح و ظهر و شب در حلق وی فرو نموده تا منبعد با رعایا اینگونه سلوک ننماید. 

راپورت نمره سه - اداره جنگل‌ها و منابع
اخیرا راپورت رسیده که برخی از اشخاص خود را به عنوان درخت معرفی نموده و خویش را جزو منابع طبیعی قلمداد می‌نمایند. مستدعی است در صورت مشاهده این درخت نماها ابتدا به نظمیه معرفی و اجزای نظمیه از آنان پذیرایی مفصل (کذا در متن) به عمل آورده و سپس تحت الحفظ به محبس فرستاده تا اسباب تشویش اذهان رعایا فراهم نیاید.

کد مطلب: 100301
 
Share/Save/Bookmark