میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴
 
 
کدام آتش بس؟
بحران کرونا در حالی همچنان اولین تهدید جهان است که در اقدامی قابل تامل انگلیس خواهان آتش بس در مناطق درگیر مناقشه...

بحران کرونا در حالی همچنان اولین تهدید جهان است که در اقدامی قابل تامل انگلیس خواهان آتش بس در مناطق درگیر مناقشه در سراسر جهان شد تا مردم این مناطق نیز بتوانند در مقابل ویروس کرونا واکسینه شوند. چنانکه انگلیس ادعا کرده است که قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه خواهد داد تا در مناطق درگیر مناقشه در سراسر جهان آتش بس برقرار شود تا مردم این مناطق نیز بتوانند در مقابل ویروس کرونا واکسینه شوند. این رفتار از سوی انگلیس با ادعای بشر دوستانه در حالی صورت می گیرد که چند سوال اساسی مطرح است. نخست آنکه مجریان جنگ و کشتار چه کسانی هستند؟ نگاهی به عامل کشتارها در جهان نشان می‌دهد که بخشی از آنها برگرفته از تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت است که از سوی رژیم هایی همچون رژیم صهیونیستی و سعودی صورت می گیرد. رژیم هایی که روابط نزدیکی با غرب از جمله انگلیس دارند که البته برخی دولتها در افریقا را نیز باید به آنها افزود. از سوی دیگر گروه های تروریستی بعد دیگر جنایات کاران هستند که تمام اسناد و مدارک بیانگر نقش غرب در ایجاد و حمایت از‌ آنهاست چنانکه القاعده و داعش و صدها گروه تروریستی دیگر توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی غربی از جمله انگلیس ایجاد شده اند. دوم آنکه کشورهای غربی از جمله انگلیس یا با حضور نظامی مستقیم به کشتار و جنایت می پردازند که نمود آن را در عراق و افغانستان ، سوریه و لیبی و بسیاری از کشورهای آفریقایی می توان مشاهده کرد و یا اینکه با فروش تسلیحات به جنگ افروزی و بحران‌ها دامن می‌زنند. منفعت طلبی اقتصادی غرب و تقلای آنها برای اجرای اشکال جدیدی از استعمار نو از ریشه‌های بحران امنیتی در جهان شده است. چنانکه به رغم مخالفت های شدید جهانی و مردمی، انگلیس همچنان بر فروش تسلیحات به سعودی و امارات برای کشتار مردم یمن اصرار دارد و از تامین کنندگان اصلی سلاح برای رژیم صهیونیستی است. سوم آنکه بعدی از بحران جهانی برگرفته از تحریم‌هایی است که علیه سایر کشورها وضع می شود. انگلیس در حالی اقدام برای واکسینه کردن جهان در برابر کرونا را سر می دهد که انگلیس در کنار سایر کشورهای غربی با اعمال تحریم علیه سایر کشورها در روند مبارزه کشورها با کرونا اخلال ایجاد می کند. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که انگلیس خود متهم ردیف اول ایجاد بحران‌های جهانی و اخلال گر در مبارزه کشورها در مبارزه با کروناست. بر این اساس انگلیس به جای مدعی بودن در مقام متهم باید مورد بازخواست قرار گیرد چرا که از کانون‌های اصلی نسل کشی ها و جنایات در جهان بوده و با ژست های بشر دوستانه نمی‌تواند این کارنامه سیاه را پنهان سازد. 

نویسنده: فرامرز اصغری

کد مطلب: 117205
 
Share/Save/Bookmark