میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۲
 
 
تظاهرات در اعتراض به لغو امتیازات ویژه کشمیر در سرینگر تظاهرات کردند

رسانه ها گزارش دادند که بیش از ۱۰ هزار نفر در شهر سرینگر مرکز تابستانی ایالت جامو و کشمیر در اعتراض به تصمیم دولت هند برای لغو امتیازات خاص این ایالت تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس هند برای متفرق کردن تظاهرکنندگان معترض به لغو امتیازت ویژه از گاز اشک آور استفاده کرده است.این بزرگترین تظاهرات از زمان لغو اختیارات ویژه ایالت جامو و کشور در پنج روز گذشته است.
یک مقام ارشد پلیس گفت: مردم با نادیده گرفتن قانون ممنوعیت تجمع در منطقه سورا سرینگر تجمع کرده و نیروهای پلیس را به عقب راندند.به گفته شاهدان ،تعدادی از مجروحان حمله پلیس به تظاهرکنندگان به بیمارستان منتقل شده اند.دولت در کشمیر تحت کنترل هند با هدف تسهیل شرکت مردم در نماز جمعه برخی از محدودیتهای اخیر را برداشت اما به گفته ساکنان و مقامات محلی ،خشم مردم از تصمیم دولت در لغو امتیازات ویژه این ایالت درحال افزایش است .خبرگزاری رویترز ادامه داد: دولت مرکزی هند روز دوشنبه اختیارات ویژه ایالت جامو و کشمیر را که پاکستان نیز ادعای مالکیت آنرا دارد، لغو کرد. طبق این تصمیم از این پس این ایالت حق تصویب قوانین داخلی خود را از دست می دهد و غیر کشمیریها می توانند در این ایالت زمین و مستغلات بخرند.
این درحالی است که وزارت کشور هند روز شنبه در بیانیه ای تظاهرات گسترده در کشمیر را رد کرد. این وزارت خانه اعلام کرد که تعداد کمی از افراد در بخش هایی از سرینگر اقدام به تظاهرات کرده اند.»ساتیتا پال مالک «فرماندار ایالت جامو و کشمیر نیز اعلام کرد که وضعیت در این ایالت آرام است و ناآرامی به وقوع نپیوسته است.از روز دوشنبه ارتباط تلفنی در ایالت جامو و کشمیر قطع شده، دستکم ۳۰۰ تن از رهبران محلی بازداشت و تجمعات عمومی لغو شده است. در نتیجه این اقدامات مردم ناگزیر شده اند در خانه بمانند.رهبران محلی در جامو و کشمیر هشدار داده اند که لغو اختیارات ویژه این ایالت بعنوان تعرضی به مردم کشمیر تلقی خواهد شد. طی ۳۰ سال گذشته در جریان شورشها علیه حاکمیت هند بر این ناحیه بیش از ۶۰ هزار نفر کشته شده اند.
پاکستان که بر کشمیر تحت کنترل هند ادعای مالکیت دارد در واکنش به تصمیم دولت هند مناسبات دیپلماتیک و روابط بازرگانی با آن کشور را قطع کرد. ناحیه کشمیر عامل اصلی دو مورد از سه جنگی بوده که تاکنون بین هند و پاکستان که هر دو قدرت هستهای هستند، روی داده است.
دولت هند به تازگی بخش ۱۴۴ قوانین جزایی را در سرینگر، بهحالت اجرایی درآورده که در نتیجه آن اجتماع بیش از چهار نفر ممنوع است و افرادی که از آن سرباز بزنند میتوانند با حکم سه سال زندان روبهرو شوند. برخی رسانههای هندی میگویند تلفنهای همراه در سراسر کشمیر با اختلال روبهرو شدهاند. طی روزهای گذشته هند و پاکستان دیگری را به اقدامات تحریکآمیز متهم کردند. ارتش پاکستان میگوید نیروهای هندی از بمبهای خوشهای برای حمله به غیرنظامیان در «خط کنترل» استفاده کردهاند.
درهمین ارتباط، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل در واکنش به تنش اخیر میان هند و پاکستان بر سر مسأله کشمیر، از هر دو طرف خواستار خویشتنداری شد. گوترش افزوده است تنها از طریق گفتگو میتوان به حل اختلافات و تنشها در کشمیر امیدوار بود.

کد مطلب: 110302
 
Share/Save/Bookmark