میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۶
 
 
پرسش بنیادین قانونگرایی!؟
قانونگرایی چیست؟ چرا قانونگرایی دارای اهمیت است؟ چگونه قانونگرایی در جامعه محقق می شود؟ پرسش های سه گانه چیستی، چرایی و چگونگی قانونگرایی...

قانونگرایی چیست؟ چرا قانونگرایی دارای اهمیت است؟ چگونه قانونگرایی در جامعه محقق می شود؟ پرسش های سه گانه چیستی، چرایی و چگونگی قانونگرایی در تحلیل جامع قانون و قانونگرایی در مقیاس اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چیستی قانونگرایی به معنای ماهیت و کیفیت قانون و قانونگرایی در جامعه است. چرایی قانونگرایی به معنای اهداف و مقاصدی است که قانون و قانونگرایی در حیات اجتماعی خود به دنبال تحقق آن است. چگونگی قانونگرایی به معنای راهکارهای علمی و عملی پیاده سازی قانون و قانونگرایی در حوزه های مختلف اجتماعی است.
در پاسخ دادن به پرسش های سه گانه فوق پیرامون قانونگرایی نباید عجله کرد زیرا گام اول در وجودشناسی پدیده های جهان، تعمق و تامل در پرسش بنیادین در باره آنهاست. نحوه پرسیدن است که چگونگی دستیابی به پاسخ را تعیین می کند زیرا هر پاسخ بصورت بی انتها، خود پرسشی برای پاسخ بعدی است. توالی منطقی پرسش ها و پاسخ هاست که به چیستی، چرایی و چگونگی پدیده ها جان و معنا می بخشد. چارچوب فلسفی پرسش است که اقتضائات پاسخ را فراهم می کند. پرسش دقیق از قانونگرایی، پاسخی دقیق را به همراه دارد. در واقع تحولات فکری بشر در سده های اخیر، تحول در پرسش و نحوه پرسیدن پیرامون پدیده هاست نه تحول در پاسخ دادن. پیشرفت علمی بشر موجب توسعه روزافزون پرسش های او شده است. گویی انسان امروز همواره به دنبال پاسخ دادن به پرسش های روزآمد خود است. قانونگرایی چیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، در گام اول چاره ای جز پرداختن به پرسش و پرسیدن است. پرسش نادرست هیچگاه دارای پاسخ درستی نیست و نشانی غلط هرگز به مقصد نمی رسد. هدف غایی قانون و قانونگرایی، خوشبختی و سعادت مردم از طریق زندگی همراه با آرامش و آسایش مادی و معنوی است. بدون تردید حاکمیت با تمام وجود به دنبال قانون و قانونگرایی برای تامین سعادت و خوشبختی مردم بوده و هست. از سوی دیگر، وجود مشکلات متعدد در زندگی مردم را نمی توان انکار کرد. با وجود مشکلاتی مانند گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد اداری و اقتصادی، واردات بی رویه، مصرف گرایی، قاچاق کالا، معضلات فرهنگی، آسیب های اجتماعی و... امکان دسترسی به خوشبختی و سعادت مادی و معنوی مردم محال یا بسیار دشوار است. وجود مشکلات متعدد در زندگی مردم با وجود ناکارآمدی بیش از سیزده هزار قانون که از آن با عنوان تورم قانون و قانونگذاری یاد می شود، نشانگر این حقیقت است که قانونگذاری ایران در حل مشکلات زندگی مردم به دنبال یافتن یا ساختن پاسخی درست برای پرسشی نادرست است. طی چهار دهه گذشته، همواره پرسشی را از قانونگرایی مطرح کرده ایم که پاسخ آن، تاکنون قادر به حل مشکلات زندگی مردم نبوده است. باید پذیرفت که چهار دهه آزمون و خطا در یافتن پرسش اصلی پیرامون قانونگرایی، زمانی بس طولانی است که تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی بر اساس قانون اساسی متولی پاسخگویی به آن بوده است.
تداوم مشکلات در زندگی مردم، نشانه نادرستی پاسخ تقسیم کار ملی است. پرسش از قانون و قانونگرایی بر اساس قانون اساسی شامل پرسش از تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، ابلاغ، اجرا و نظارت است که دقیقا به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مربوط می شود. پرسش های قشری، سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده ناپیوسته، مقطعی، غیرمرتبط باهم، تجزیه گرا، تفکیکی، قطعیت گرا، بخشی،تک لایه، غیرفعال، نقطه ای، خطی محدودنگر و سلیقه ای همواره ناقص و ابتر است و پاسخ های ناکارآمد مرتبط با خود را به دنبال دارد. برای تعریف دقیق قانونگرایی به پرسش های عمیق، کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، بهم مرتبط، ترکیبی، جریانی، غیرخطی، چندمتغیره، جامع، مجموعه گرا، چندبعدی، شبکه ای، تکاملی، چندلایه ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی، فرابخشی و اجتماعی نیاز است تا بتواند پاسخ های هماهنگ با خود را پیرامون قانونگرایی ارائه نماید.
با تحقق تحول در پرسش از نظام قانونگرایی، می توان افق درخشان حل مشکلات مردم را در پیش چشمان همگان مجسم ساخت. بنابراین باید دانست که حل مشکلات زندگی مردم به نحوه نگرش و پرسشی که ما از مشکلات داریم برگشت دارد. جامعیت پرسش و پرسشگری است که دقیق ترین و جامع ترین پاسخ ها را به همراه دارد. این دست پاسخ هایند که با درک درست صورت مسئله مشکلات زندگی مردم، به حل آنها خواهند پرداخت. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111095
 
Share/Save/Bookmark