میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۳
 
 
شهر بی‌ناموس نمی‌خوایم نمی‌خوایم
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در یک اظهارنظر غیرتمندانه و ناموسی گفته‌اند: درختان ناموس شهر محسوب می‌شوند...

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در یک اظهارنظر غیرتمندانه و ناموسی گفته‌اند: درختان ناموس شهر محسوب می‌شوند.
در همین راستا استراق سمع ننجون در یکی از خیابان‌های تهران را تقدیم خوانندگان عزیز می‌کنیم.
این یکی مامور شهرداری: صفدرجان! این دور و بر ناموس کج و معوج دیدی خبرم کن.
آن یکی مامور شهرداری: چند تا ناموس هست ولی جوان‌تر از ناموس‌های خیابان بالایی هستند.
این یکی مامور شهرداری: همان ناموس که رفیق ما بهش آویزان شده بود لباسش پاره شد؟
آن یکی مامور شهرداری: دقیقا نمی‌دانم کدام ناموس را می‌گویی ولی امروز اگر چهار، پنج تا ناموس را از بیخ نکنیم ما را به اداره راه نمی‌دهند.
این یکی مامور شهرداری: معلوم است که بدون ناموس ما را راه نمی‌دهند. ولی هرچی ناموس بوده همکاران زدند توی گوشش و چیزی برای ما باقی نگذاشتند.
آن یکی مامور شهرداری: عجالتا برویم زیر این ناموس یک چرت بخوابیم بعدا می‌رویم سرکارمان و چهره شهر را از ناموس‌های پوک و بی‌ریشه خالی می‌کنیم.
پی‌نوشت: راستش ما تا همینجا شنیدیم و بعد دیدیم رفتند زیر یک درخت کاج و صدایی هم از آن دو عزیز درنیامد.

کد مطلب: 103526
 
Share/Save/Bookmark