میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۴۷
 
 
راپورت‌های یومیه
به قرار مسموع یکی از مکتب‌داران در ولایت بجنورد دست تعدی بر کودکی خردسال گشوده و وی را به شیوه منسوخ، فلک نموده و...

وزارت جلیله امور مکتبخانه – طهران
راپورت نمره یک
به قرار مسموع یکی از مکتب‌داران در ولایت بجنورد دست تعدی بر کودکی خردسال گشوده و وی را به شیوه منسوخ، فلک نموده و به وی آسیب کلی وارد نموده است.
راپورت این اتفاق ددمشینانه... ددمناشی... ددمنشیان... ددمنشانه به گونه‌ای احساسات رعیت را برانگیخته که شیرعلی قصاب مکتبخانه را اخراج و کودک ضرب دیده را مورد تحبیب و نوازش قرار داده‌اند.
صاحب مکتبخانه را نیز به جهت امور دلاکی به یکی از گرمابه‌های پایتخت گسیل داشته‌اند تا منبعد استخوان بزرگسالان را نرم نموده و از زور بازوی خویش جهت امور خیریه!! استفاده نماید. 

راپورت نمره دو
وزارت نفط - طهران
از وزارت فخیمه نفط راپورت رسیده که گویا فردی موسوم به "بابک زنجان‌السلطنه" اجزای این وزارتخانه را مورد تمسخر قرار داده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و از قرار مسموع مبالغ هنگفتی را نیز در توبره خود نهاده و قصد خروج از مملکت دارد.
گویا "خاورالممالک" به سبک قصه "طوطی و بازرگان" قصد نموده که ایشان را نیز از محبس رهانیده و به فرنگ گسیل دارد تا دور هم خوش بگذرانند.
در همین راستا وزارت جلیله دادگستری با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن به ایشان گفته: خواب دیدی خیره بابی جون! چاییدی عزیزم! همچین از پا اویزونت می‌کنیم که خورده و نخورده رو بالا بیاری عموجون!
در ایام ماضی اطلاعیه‌ای تا این حد رعیت گونه از دوایر دولت بعید بود. خداوند آخر و عاقبت مملکت را به خیر بگذراند. 

راپورت نمره سه
ولایت یزد - انجمن شهر
از ولایت یزد راپورت رسیده که گویا یکی از عوامل شیطان بزرگ به شیوه انقلاب مخملی قصد دخول به انجمن شهر داشته که با ممانعت ماموران خفیه روبه‌رو شده و به شکل مذبوحانه‌ای محل را ترک گفته است.
منبعد مقرر گردیده که اداره نظمیه به این اشخاص مجال ندهد و به محض مشاهده به ضرب گلوله از پای درآورد تا دیگر رعایای اقلیت جسارت ننموده و قصد دخول به انجمن شهر ننمایند.

کد مطلب: 101726
 
Share/Save/Bookmark