میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۴
 
 
تکرار یک سناریو این بار ترامپ

سناریوی جنگف واژه‌ای است که در ادبیات رفتاری دولتمردان‌ آمریکا به کرات به کار می رود. واژه‌ای که شاید زمانی با ادعای عدالت محوری و ناجی بشریت بر زبان روسای جمهور آمریکا می‌آمد اما سالهاست که دیگر این واژاه معنای دیگری گرفته و آن ماندن بر سر قدرت با واژه جنگ است. جرج بوش پسر در حالی در سال ۲۰۰۴ وارد مرحله دوم انتخابات شد که جنگ عراق و ادامه اشغال افغانستان را مطرح می‌کرد. اوباما نیز در سال ۲۰۱۲ با شعار مرگ بن لادن سرکرده القاعده و لزوم ادامه مبارزه با تروریسم بر سر قدرت ماند. سناریوی جنگ یا همان ایجاد فضای امنیتی بهانه‌ای شده تا روسای جمهور آمریکا در دور دوم انتخابات به کار گیرد و با فضای وحشت در قدرت بمانند. اکنون در سال ۲۰۲۰ در حالی آمریکا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می سازد که گویی این روند بار دیگر از سوی ترامپ در حال اجراست.
ترامپی که در سالهای ریاست جمهوری‌اش وضعیت مناسبی نداشته اکنون با چالشی به نام بحران کرونا نیز مواجه شده که به گفته خودش احتمال زیاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار آمریکایی را به کام مرگ خواهد برد. حال این سوال مطرح است که سناریوی جنگ ترامپ چگونه اجرا خواهد شد؟ ترامپ از ابتدای ریاست جمهوری‌اش ادعای نادرست بودن جنگ افغانستان را مطرح کرده لذا نمی‌تواند چندان روی این سناریو کار کند. هر چند که ادعای تقابل با ایران، روسیه و کره شمالی را سر می‌دهد اما در عمل نیز توان اجرای این سناریو را ندارد بر این اساس گزینه‌های دیگری برای طراحی وی مطرح است.
بخشی از این راهکار در قالب ایجاد فضای جنگ داخلی در داخل آمریکا در حال شکل گیری است. ترامپ در حال بهره گیرفتن از فضای دو قطبی مخالفان و موافقان قرنطینه است و با تشویق آنها به رویارویی مسلحانه سعی دارد تا ضای دو قطبی را به ابزاری انتخاباتی مبدل سازد. لذا می‌توان گفت که بخشی از سناریوی جنگی ترامپ کشاندن جنگی در قالبی هدایت شده با محوریت دو قطبی سازی جامعه است. بخش دیگر سناریو ترامپ در قالب احیای گروه‌های تروریستی صورت می‌گیرد. آمریکا اخیرا تحرکات گسترده‌ای را در عراق و سوریه صورت داده و سعی دارد تا بحران را در این مناطق حفظ کند. نکته مهم آن است که آمریکا به دنبال یک توافق نظامی جدید با عراق است که این تافق در لوای تهدیدات تروریستی می‌تواند یک مولفه برای اهداف انتخاباتی ترامپ باشد. وی با احیای داعش و ایجاد فضای بحران در عراق و منطقه سعی دارد تا خود را کانون مبارزه با تروریسم معرفی و با این حربه تکرار سرنوشت بوش پسر و اوباما را برای خود رقم زند. به تقدیر می‌توان گفت که مردم آمریکا و جامعه جهانی بار دیگر قربانی جاه طلبی‌های روسای جمهور آمریکا شده‌اند که در قالبی از فضایی از ناامنی برای رسیدن دوباره به کاخ سفید صورت می‌گیرد. 

نویسنده: قاسم غفوری

کد مطلب: 113625
 
Share/Save/Bookmark