میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۹
 
 
فضای دوستانه ات توی حلقم آقای وزیر
وزیر نفت: باید برای پولی که در کشور وجود دارد، فکر کرد تا از آن به نحو احسن استفاده شود...

وزیر نفت: باید برای پولی که در کشور وجود دارد، فکر کرد تا از آن به نحو احسن استفاده شود.
منظور از "به نحو احسن" کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) بدهیم دست بابک زنجانی تا آن پول ها را مدیریت کند.
ب) بدهیم دست محمودرضا خاوری تا برای ما در کانادا سرمایه گذاری کند.
ج) بدهیم دست خودتان و قول بگیریم که امانتدار باشید.
د) بدهیم به دختر آن یکی وزیر که در در لواسان، جاذبه گردشگری اضافه کند.
باز هم وزیر نفت: توتال و شرکت چینی به دلیل تحریم از طرح توسعه فاز ۱۱ خارج شدند اما خروج آن‌ها در یک فضای کاملا دوستانه صورت گرفت، چراکه تحریم‌ها اجازه فعالیت آن‌ها را نمی‌داد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) بقیه پیمانکاران پروژه های نفتی ایران با چک و توسری و مشت و لگد خارج شدند.
ب) عمعه رهبر کره شمالی زن خوبی بود و قدرش را نمی دانستیم.
ج) فدای سر ملت سلحشور ایران! تا چین را داریم غم نداریم.
د) نمردیم و معنی "فضای کاملا دوستانه" را هم فهمیدیم.
همچنان وزیر نفت: فردی که می‌خواهد محموله نفتی ببرد، باید منابع کافی برای آن داشته باشد؛ ما بابک زنجانی سنجی نداریم و حداقل پول مورد نیاز برای یک محموله نفتی ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار است.
اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین فارسی است؟
الف) پول بده سر سیبیل شاه بنشین و نقاره بزن.
ب) قرض که رسید به صدتومن هرشب بزن مرغ و پلو
ج) گوشه اسکناس را که نشان بدهی مرده هم زنده می شود.
د) هر سه گزینه فوق به شدت صحیح است.

کد مطلب: 111131
 
Share/Save/Bookmark