میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۱
 
 
توهم قانونگذاری!؟
ملاک و معیار در وجه قانونی یک قانون چیست؟ قانون را با دارا بودن چه ویژگی هایی می توان قانون نامید؟...

ملاک و معیار در وجه قانونی یک قانون چیست؟ قانون را با دارا بودن چه ویژگی هایی می توان قانون نامید؟ ویژگی اصلی و مهم ترین خصیصه یک قانون چیست؟ با صرف نظر از مباحث حقوقی بی انتها، باید اذعان نمود که مهم ترین ویژگی قانون، کارآمدی آن است.
اصولا مردم حقوقدان نیستند و به بحث‌های نظری پیرامون قانون و قانونگذاری اعتنایی ندارند اما همواره به کارآمدی قانون برای تطبیق رفتارهای خود با آن نیازمندند.
قانون کارآمد چیست؟ قانونی کارآمد است که بتواند به تعیین روابط و نسبت‌های موجود بین پدیده‌ها با دقت بپردازد و آنها را در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تغییر دهد. قانون کارآمد توانایی تغییرات مورد نظر خود را دارد و می تواند به اداره امور جامعه بپردازد.
قانون ناکارآمد چیست؟ ناکارآمدی دارای چه ویژگی‌هایی است؟ قانون کارآمد در مقایسه با قانون ناکارآمد دارای چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی است؟ کارآمدی یا ناکارآمدی در چه بخشی از قوانین قراردارد؟ مزایای وجود تعداد زیاد قوانین ناکارآمد برای یک جامعه چیست؟ چگونه می توان ناکارآمدی یک قانون را تشخیص داد؟ بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی‌های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است.
با انجام یک بررسی ساده می توان دریافت که پیرامون هر یک از مشکلات موجود در زندگی مردم ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد. اگر صرفاً وجود قانون آن هم به تعداد زیاد می توانست به حل مشکلات زندگی مردم منتهی شود حقیقتا نمی بایست تاکنون اثری از مشکلات در زندگی مردم باقی می‌ماند. بقاء و تداوم مشکلات یاد شده در زندگی مردم نشانه آشکار ناتوانی قوانین موجود در حل مشکلات مرتبط با خود است. توهم قانونگذاری به معنای تلقی نادرست تقسیم کار ملی در قانونگذاری برای حل مشکلات زندگی مردم است. هزاران قانون مصوب در جامعه حاضر و مشکلات متعدد در زندگی مردم جولان می دهند. قوانین ناکارآمد، علیل و بی دست و پایند و نمی توانند رویارویی مناسبی به لحاظ مفهومی با مشکلات جامعه داشته باشند. معمولا قانون کاذب یا شبه قانون یا قانون نما دارای ظاهری آراسته است و از نظر شکلی حاوی حداکثر زبان بازی است. زبان قانون کاذب مجازی است و با زبان اصیل و حقیقی قانونگذاری تفاوت اساسی دارد. قانون حقیقی همچون کلام متفکران و شعر شاعران از استواری فراوان برخوردار است. واژگان بکار رفته در قانون مجازی، تکراری و ملال آور است. قانون مجازی همنشین ناکارآمدی است و مملو از سطحی نگری و روزمرگی است. قانونی مجازی را پس از تصویب و اثبات ناکارآمدی آن چه می توان نامید؟ لاشه ناکارآمد گزاره های موسوم به قانون چه نام دارد؟ وجود لاشه های گزاره ای و گزاره های لاشه ای در قانونگذاری کشور چه سودی برای کشور دارد؟ انجام تغییرات مکرر قوانین اعم از اصلاح، الحاق، متمم، حذف، الغاء و ارجاع و ... برای ترمیم بخشی از ناکارآمدی ها در قانون است ولی افسوس که محصول قانونگذاری ناکارآمد، چیزی جز قوانین ناکارآمد نیست اگر چه بارها و بارها دستخوش تغییرات شود. زبان معیار قانونگذاری، بدیع و انحصاری است و از هر گونه اغتشاشات نگارشی خالی است. زبان معیار قانونگذاری می تواند امکانات گذشته کشور را در موضوعات گوناگون در زمان حال برای آینده ای محتمل طرح ریزی کند. زبان اصیل قانونگذاری محصول زیست بوم اصیل کشور است که دستخوش تغییرات مکرر قرار نمی گیرد و می تواند گذشته را در حال برای آینده مورد استفاده قرار دهد. زبان اصیل قانونگذاری درای گفتمان اجتماعی مرتبط با خود است و می تواند آحاد جامعه را در تحقق اهداف با خود همراه سازد. با زبان معیار و اصیل قانونگذاری است که می توان از طریق سازوکار تحول در قانونگذاری مشکلات زندگی مردم را حل نمود.

نویسنده:دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112013
 
Share/Save/Bookmark