میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲
 
 
بدون روتوش
اهمیت صداقت با مردم

علی مطهری در پاسخ به اینکه اعتراضات مردمی تا چه زمانی ادامه می‌یابد گفته: به نظرم اگر مسئولان به برخی کاستی‌ها برای تخریب رقیب دامن نزنند و حرف‌های ناصواب نزنند ادامه پیدا نمی‌کند. اخیرا دیدم رئیس‌جمهور گفتند اگر اتفاقی بیفتد اینطور نیست که فقط دولت سقوط کند بلکه همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم که اگر کسی به آن آسیب بزند همه با هم غرق می‌شویم، این حرف‌ها مردم را ناامید می‌کند، گویی نظام مشرف به سقوط است. گفتن این حرف‌ها مناسب نیست. ایسنا
درست است که مسئولان کشور باید وحدت خود را حفظ کرده و اختلافات را درون اتاق حل مسائل ببرند اما جناب مطهری که از صحبت درباره مشکل به بهانه ادامه نیافتن اعتراضات یاد می‌کند و در همین مصاحبه گفته که مردم دوست ندارند اخبار مهم را از بی.بی.سی بشوند بر این مطلب صحه می‌گذارد که بسیاری از مسایل را نمی‌توان از مردم کتمان کرد و به اصطلاح با حلوا، حلوا کردن انتظار داشت دهان مردم شیرین شود.

کد مطلب: 103852
 
Share/Save/Bookmark