میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۵۳
 
 
چهارجوابی
ژن عرفا و عقلا
وزیرکار: من وزیر... هستم. نقطه‌چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید...

وزیرکار: من وزیر... هستم.
نقطه‌چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) بی‌بخاران
ب) بیعاران
ج) بی‌حالان
د) بیکاران 

وزیر ارتباطات: با اینکه از وزارتخانه می‌روم اما در کنار دولت دوازدهم می‌مانم.
عبارت فوق یادآور کدام یک از اشعار حافظ شیرازی است؟
الف) گل بهارم / بمون کنارم
ب) نذار که بیشتر بشه رنج و دردم/ گریه نکن می‌رم و بر می‌گردم
ج) قسم ت می‌دم / پشت سر من / من مسافر / گریه نکن گریه نکن گریه نکن
د) می‌روم از سر کویت عقب سر نگران / تو بمان و دگران وای به حال دگران 

کدامیک از خون‌ها و ژن‌های زیر مرغوب‌تر است؟
الف) عاشق
ب) عامی
ج) عارف
د) عاقلان دانند

کد مطلب: 100206
 
Share/Save/Bookmark