میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۸
 
 
«چالش قانون» نظارت بر حسن اجرای قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور (۴۱) پیگیری میکند
ناکارآمدی نظارت بر قوانین مقابله با بلای خانمان سوز اعتیاد!؟
اشاره: تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی است که باید علل آن را در فرآیند تقسیم کار ملی تدوین، تصویب، تایید، تفسیر، اجرا و نظارت و اسناد فرادست مرتبط با آن جستجو کرد. نظارت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) است که در چارچوب قانون و آیین نامه مربوطه و اصلاحیه آن عمل می کند. اجرای بهینه قانون در کشور، وابسته به نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد مجریان آن است. هنگامی مشکلات متعدد زندگی مردم را بیش از پیش دشوار کرده است یکی از امور مهم در آسیب شناسی قانون و قانونگذاری، بازبینی و مهندسی مجدد فرآیند بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در سطح کلان و خرد است. نوشتار حاضر به بررسی و پرسشگری پیرامون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مستند به اسناد فرادست آن سازمان در پایش اجرای صحیح تعدادی از قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

مقدمه
اعتیاد بزرگ‌ترین و شایع‌ترین آسیب اجتماعی و بلای خانمان سوز است که تبعات وسیع و متعددی نظیر سرقت، طلاق و بزه‌کاری را یدک می‌کشد و هر ساله هزاران نفر به ویژه جوانان را در دام خود گرفتار می‌کند. اعتیاد پدیده زندگی مدرن و مسئله اجتماعی بزرگی است که دامنه آسیب‌زایی گروه سنی خاصی را نمی-شناسد اما قشر جوان که نیروی مولد جامعه محسوب می‌شود بیشتر در معرض خطر گرفتاری با آن قرار دارند. اعتیاد آسیبی چند علتی و پیچیده است که هر روز با شرایط و نمایه‌ای خاص رخ می‌نمایاند و همین مسئله سطوح پیشگیرانه و مقابله‌ای را برای دولت‌ها دشوار کرده و آن را ملزم به شیوه‌های شناخت ماهیت اعتیاد و ارزیابی پیوسته روش‌های نوین ان می‌کند. اعتیاد به مواد مخدر، از دغدغه‌های مهم اجتماعی است که مهار آن در نگاه تصمیم‌سازان جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که زمینه‌ساز بروز آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی می‌شود و خساراتی که از گرایش فرد به اعتیاد در حوزه خانوادگی، اخلاق فردی، اقتصادی و سلامت به جامعه وارد می‌شود سنگین است. رویکرد کشور ایران در سال‌های قبل نسبت به آسیب اعتیاد مقابله‌ای بوده و کمتر به مسئله مشارکت جمعی در مصون‌سازی و امور پیشگیرانه پرداخته شده بود اما، امروز اهمیت بعد پیشگیری برجسته‌سازی شده است چرا که مقابله با باندهای سازمان یافته مافیایی مواد مخدر و پیچیدگی‌های این امر هزینه‌های سربار زیادی دارد و می‌طلبد که پیشگیری و مقابله با اعتیاد به صورت توام در سیاست‌ها دنبال شود. کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که اعتیاد به عنوان یک آسیب هیچ‌گاه به طور کامل ریشه‏ کن نخواهد شد اما، با تدبیر و با استفاده از روش‌های علمی پیشگیری و مقابله می‌توان ضریب آلودگی جامعه به این بلای خانمان‌سوز را تا حد ممکن کاهش داد. آگاهی و شناخت در خصوص اعتیاد در بین مردم و مسئولان ضعیف است و نیاز است گام‌های اساسی در این بخش برداشته شود.
در حوزه اعتیاد است و جامعه فریب این تصور غلط را خورده که ایران با کشورهای تولیدکننده مواد افغانستان و پاکستان هم مرز است پس ترانزیت و وجود مواد افیونی در کشور اجتناب ناپذیر است. طیف بزرگ مواد صنعتی که در کشور در حال تولید است ارتباطی به هم مرزی با کشورهای تولیدکننده ندارد بنابراین باید پیشگیری و کنترل را از داخل مرزهای کشور شروع کرد. اعتیاد در دو حوزه مقابله و پیشگیری تقسیم بندی شده و رویکرد جامعه به موضوع اعتیاد در ایران بیشتر مقابله‌ای است که پلیس سمبل مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رود در حالی که در هیچ جای دنیا موضوع مقابله مطرح نیست بلکه رویکرد پیشگیری حرف اول را می‌زند. با وجود مراقبت و نگهبانی در مرز با کشورهای همسایه، اگر در گذشته ظرف ده دقیقه دسترسی به مواد مخدر زمان می‌برد اکنون این زمان به پنج قیقه کاهش یافته است و باید برای این معضل چاره اساسی کرد. رهبر معظم انقلاب در منشور مهار آسیب‌های اجتماعی که ابلاغ شده، اعتیاد را از آسیب‌های اجتماعی جدی مطرح کرده‌اند تغییر دیدگاه و روش در مدیریت این معضل و آسیب ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
ضروری است با موضوع اعتیاد برخورد علمی شود و باید با تقویت هوش هیجانی از آغازمصرف و گرایش به اعتیاد جلوگیری کرد. خانواده برای دوری فرزندان از اعتیاد مدام به ارشاد و راهنمایی می‌پردازند اما الگوی تربیتی اشتباه والدین خود به علتی مهم برای تشویق به مصرف مواد مخدر تبدیل شده است. پرهیزمداری در تربیت کودکان و نوجوانان نسل جدید را خسته کرده و آنچه که باید در آگاهی و توانمندی فردی در کنار تجارب زندگی داده شود کمتر توجه می‌شود. برای رسیدن به معنای واقعی پیشگیری از مواد مخدر باید تمرکز از گام مبارزه خارجی و به مقابله تغییر نام یابد و نباید ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم بلکه با تشکیلات پیشگیری به صورت علمی برای این بلای خانمان سوز ایجاد شود که ابعاد مشارکت مردمی در آن قوی دیده شده باشد. در مناطق آلوده به مواد افیونی باید برنامه‌های جذاب با کنش‌های فیزیکی زیاد که به تخلیه هیجان می‌انجامد انجام داد و اقلام ورزشی، بلیط رایگان کنسرت و استخر توزیع کرد تا بتوان با پرکردن اوقات فراغت جوانان آنان را از مواد مخدر دور نگه داشت.

تحلیل
اعتیاد زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار نموده است.
- پیرامون اعتیاد، ده ها و شاید صدها قانون و مصوبه ریز و درشت وجود دارد که از سوی تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و اجرا شده است.
- تداوم و تشدید اعتیاد با وجود سابقه تقریبا ۱۱۵ سال قانونگذاری و تصویب و اجرای هزاران قانون و مصوبه نشانه چیست؟
- بدون تردید تداوم و تشدید اعتیاد در زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی در مقابله با اعتیاد است.
- تحلیل قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) پیرامون تداوم و تشدید اعتیاد با وجود عملکرد نظارتی آنها چیست؟ دفاع قوه قضاییه از ناکارآمدی عملکرد نظارتی خود پیرامون مقابله با اعتیاد در زندگی مردم چیست؟
- عملکرد قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و صدور آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه ها مرتبط با مقابله با اعتیاد در زندگی مردم چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد قوه قضاییه را در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین مقابله با اعتیاد در زندگی مردم اثبات کرد؟
- میزان هزینه صرف شده از بیت المال در قالب بودجه سالانه برای عملکرد ناکارآمد قوه قضاییه در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین مقابله با اعتیاد در زندگی مردم چقدر است؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد قوه قضاییه در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و صدور آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه های مقابله با اعتیاد در زندگی مردم نیازمند بازبینی و تحول اساسی است.

قوانین مرتبط با اعتیاد
- قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۶۷
- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۶۸
- قانون اصلاح ماده ۳۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۶۷
- قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۸۰
- قانون تشکیل ستاد

اعتیاد بزرگترین و شایعترین آسیب اجتماعی و بلای خانمان سوز است که تبعات وسیع و متعددی نظیر سرقت، طلاق و بزهکاری را یدک میکشد و هر ساله هزاران نفر به ویژه جوانان را در دام خود گرفتار می¬کند. اعتیاد پدیده زندگی مدرن و مسئله اجتماعی بزرگی است که دامنه آسیب زایی گروه سنی خاصی را نمیشناسد اما قشر جوان که نیروی مولد جامعه محسوب میشود بیشتر در معرض خطر گرفتاری با آن قرار دارند
ویژه در مراکز استان ها برای مبارزه قاطع با اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۸۱
- آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۹۲
- قانون رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر و تعیین مجازات موثر در ترک اعتیاد معتادان ولگرد مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۲
- قانون تامین مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۶۸
- اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۹۱
- مقررات مربوط به امحاء مواد افیونی و مخدر مصوب ۱۰/۰۲/۱۳۵۸

پرسشگری بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«اصل۱۷۴- بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»
۱- حسن جریان امور پیرامون مقابله با اعتیاد چیست و چه ویژگی های دارد؟
۲- شاخصه ها و شواهد اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از زمان تصویب تاکنون چیست؟

پرسشگری بر طبق قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۱- به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل ۱۷۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام سازمان بازرسي كل كشور ... زير نظر رئيس قوه قضاييه ... تشكيل مي‌شود.
تبصره: نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول ماده (۲) اين قانون، تجزيه و تحليل آن‌ها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.»
۳- مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم به منظر بررسی حسن اجرای قوانین مربوط به مقابله با اعتیاد که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده یا می شود چیست؟
۴- منظور سازمان بازرسی کل کشور از نظارت قبل از اجرا در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
۵- نظارت حین اجرا از دستگاه های اجرایی در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد توسط سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
۶- این سازمان چگونه پس از اجرای اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون مقابله با اعتیاد بر آنها نظارت دارد؟
۷- روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اطلاعات جمع آوری شده در باره حسن اجرای قوانین مرتبط با مقابله با اعتیاد و تطبيق عملكرد دستگاه های اجرایی با اهداف و تكاليف قانوني چیست؟
۸- پيشنهادهاي مناسب ارايه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در جهت حسن جريان امور پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
«ماده ۲- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد:
الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و ...
ب) انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي‌ربط و در مورد شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و ...»
۹- برنامه منظم و گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت مستمر نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۰- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در بازرسي و نظارت فوق العاده نهادها و دستگاه های اجرایی در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۱۱- اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي توسط سازمان بازرسی کل کشور در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده ۱۱- سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف: بهره‌گيري از توان تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخش‌هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
د: ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ: اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد»
۱۲- نحوه همکاری سازمان بازرسی کل کشور با تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
۱۳- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
۱۴- گزارش عملکرد اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي در حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟

پرسشگری بر طبق آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
«ماده ۳- اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد.
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.
د) برنامه‌هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضاييه.
هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.»
۱۵- با توجه به وجود مطالبات رهبری، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و وجود انتظارات و نیازهای مردم پیرامون حل مشکلات جامعه آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد در اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و دارد؟
ماده ۴: برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، ...
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسئولان ...
ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ...
۱۶- آیا تاکنون برای بررسی حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارت و بازرسی مستمر یا فوق العاده انجام شده است؟
«ماده ۱۸- سازمان مي‌تواند با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، ... با رعايت اصول و قواعد علمي، آن‌ها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه پيشنهادهاي مناسب، براي مراجع مربوط ارسال ‌دارد.»
۱۷- اصول راهبردی و کاربردی (رعایت اصول و قواعد علمی در جمع بندی، تجزیه و تحلیل و استنتاج) سازمان بازرسی کل کشور در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی های مستمر پایش حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
ماده ۲۱: بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) كسب آگاهي‌هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.
ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده ۲۰ اين آيين‌نامه.
ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌هاي مناسب و مقتضي.
د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك‌ليست)، ...
۱۸- بازرسی
کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که اعتیاد به عنوان یک آسیب هیچگاه به طور کامل ریشه‏ کن نخواهد شد اما، با تدبیر و با استفاده از روشهای علمی پیشگیری و مقابله میتوان ضریب آلودگی جامعه به این بلای خانمانسوز را تا حد ممکن کاهش داد. آگاهی و شناخت در خصوص اعتیاد در بین مردم و مسئولان ضعیف است و نیاز است گامهای اساسی در این بخش برداشته شود
و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد نیازمند کسب چه آمادگی های علمی و عملی است؟
۱۹- صلاحیت بازرس حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد نیازمند چگونه احراز می شود؟
۲۰- تعیین اهداف و انتخاب روش مناسب برای تحقق اهداف بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد نیازمند چگونه صورت می گیرد؟
۲۱- بازبینه بازرسی (چک لیست) حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
ماده ۲۲: بازرس يا هيأت بازرسي مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش‌هاي زير جمع‌آوري نمايد: ...
۲۲- روش جمع آوری اطلاعات لازم در بازرسی و نظارت حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
«ماده ۴۷- ... در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود: ...
۲۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون پیرامون مقابله با اعتیاد چگونه صورت می گیرد؟
۲۴- وضع موجود اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چگونه است؟
۲۵- موارد اختلاف اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد تا وضع مطلوب کدام است؟
۲۶- روش استنتاج در پایش اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
۲۷- چرا مجموعه گزارشات نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری پیشنهادات پیرامون پایش اجرای صحیح قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد نتوانسته است تاکنون به حل مشکلات مربوط به موضوع مقابله با اعتیاد منتهی شود؟
۲۸- آیا روش جاری در تنظیم و تدوین گزارشات بازرسی و نظارت پیرامون مقابله با اعتیاد توانایی حل مشکلات زندگی مردم در زمینه مقابله با اعتیاد را دارد؟
ماده ۴۸: تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي‌الامكان به ترتيب زير است: ...
۲۹- تکلیف گزارشات بازرسی و نظارتی که از نظر شکلی مطابق الگوی ارائه شده در ماده ۴۸ است ولی منجر به حل مشکلات مرتبط در زندگی مردم نمی شود چیست؟
ماده ۵۰: در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود: ...
الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.
ب) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود.
ج) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گيرد.
د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.
هـ) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.
و) تشويق، تقدير، ارتقا، اعطاي نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسئولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، ‌بايد مستند و مستدل باشد.
ز) درخواست ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.
ح) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بين آن‌ها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.
ط) چنانچه سوءجريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي‌ربط داده مي‌شود.
۳۰- گزارش پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۱- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۲- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در تصویب مقررات جدید در دستگاه‌هاي مشمول بازرسي حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
«ماده ۵۴- سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش‌هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسئولان ذي‌ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زير را انجام دهد:
اول) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون.
دوم) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش.
۳۳- گزارش عملکرد این سازمان در تذکر و تاکید بر اجرای پیشنهادات مرتبط با حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
۳۴- گزارش عملکرد این سازمان در تهیه گزارش استنکاف دستگاه های اجرایی از اجرای پیشنهادهای مربوط به حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
۳۵- گزارش پیگیری های قضایی سازمان بازرسی کل کشور در بررسی حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین مقابله با اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۳۶- الگوی آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی، ارائه پیشنهادات و نحوه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده ۶۲: سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده ۱۱ قانون تشكيل گرديده و اساس‌نامه آن به تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست‌هاي سازماني لازم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه‌هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساس‌نامه اقدام نمايد.
۳۷- گزارش عملکرد دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی کشور در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد از بدو تشکیل تاکنون چیست؟
ماده ۶۴: سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود. ...
۳۸- سیاست تعاملی سازمان بازرسی کل کشور با ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني در نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
ماده ۶۵: سازمان در اجراي بند «الف» ماده ۱۱ قانون، مي‌تواند از ظرفيت‌ تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه‌هاي مختلف ... حسب مورد استفاده نمايد و ...
۳۹- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در همکاری با سازمان های مردم نهاد پیرامون مقابله با اعتیاد از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
۴۰- نحوه سازماندهی سازمان های مردم نهاد در نظارت بر حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد در سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
ماده ۶۶: به منظور اطلاع‌رساني عمومي، شوراي مشورتي اطلاع‌رساني با رعايت بند «هـ» ماده ۱۱ قانون به رياست رئيس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئولان ذي‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: ...
۴۱- گزارش عملکرد شورای مشورتی اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
۴۲- گزارش عملکرد اطلاع رسانی عمومی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بازرسی حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد چیست؟
۴۳- گزارش عملکرد اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور در پایش حسن اجرای قوانین پیرامون مقابله با اعتیاد در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي چیست؟

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 113843
 
Share/Save/Bookmark