میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی ورزش خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ ساعت ۲۰:۵۸
 
 
بيانيه مايلي كهن در شان سرمربي فوتبال ايران نبود حاشيه، خطرناك ترين حريف تيم ملي
آن روز جمعه كه به دوربين ورزش و مردم خيره شدي و از علي دايي عذرخواهي كردي، داشتيم از تعجب شاخ در مي‌آورديم، اما خوشحال بوديم مايلي كهني كه استاد نقدهاي بي مهابا بوده، با نشستن مجدد روي نيمكت تيم ملي دارد خودش را اصلا‌ح مي‌كند. اما ...
هيچ كس شك ندارد كه شما و امير قلعه نويي اتوبان رفاقتتان به يك بن بست تبديل شده و حالا‌ حالا‌ها قصد نداريد از مركب شيطان پياده شويد.
اين را از همان برنامه نود جنجالي كه شما و امير از پشت تلفن و استوديوي برنامه 90 با هم سرشاخ شديد مي‌شد فهميد. آن شبي كه يكي از پرحاشيه ترين برنامه‌هاي فردوسي پور شد و عادل بخت برگشته هم هر چه تقلا‌ كرد نتوانست ته برنامه را جمع كند.
از آن روزها خيلي گذشت. آنقدر كه ديگر كسي نفهميد شما رابطه شكرآب شده تان را در دلتان حل كرديد يا نه.
اما وقتي در كنفرانس مطبوعاتي بازي سايپا - استقلا‌ل اهواز بحث تباني قلعه نويي را در پس پرده (براي گرفتن حال شفيعي زاده‌ها) رو كردي، تازه فهميديم اين قصه سر دراز دارد.
بعد از بازي با استقلا‌ل هم خبرنگاران ديدند كه در اتاق كنفرانس مطبوعاتي چه اتفاقي رخ داد. محمد مايلي كهن زماني به سالن مي‌رسد كه اميرقلعه نويي در حال پاسخگويي به سوالا‌ت است. سرمربي سايپا در نزديكي در سالن سرش را پايين انداخته و رژه مي‌رود. بعد هم امير بلند مي‌شود و مثلا‌ شما دو تا در ازدحام جمعيت همديگر را نمي‌بينيد...
شنيده ام جمعه شب برنامه كسل كننده جهانگيرخان را هم با صحبت‌هاي خود داغ كرده ايد و چرت تهيه كننده - مجري برنامه را پاره كرده ايد. و بعد هم كه اين بيانيه پر از واژه‌هاي لمپن مابانه. ‌
مي‌داني حاج آقا ‌
شما كه تحصيل كرده هستيد و اين را يك مزيت و برتري مي‌دانيد چگونه است كه در بيانيه تان از الفاظ و واژگاني استفاده مي‌كنيد كه به فرهنگ لغت همان شعبان بي مخ‌ها و نوچه‌هايشان شباهت دارد. ‌
نه حاج آقا اين رسمش نيست. شايد اگر شما هم مثل بعضي از مربيان به نوچه پروري شهرت داشتيد دلم نمي‌سوخت. اما شما با اين حركات و الفاظ داريد آبروي اخلا‌ق را مي‌بريد.
كجاي دين ما به ما اجازه داده به راحتي آب خوردن انسان‌ها را با الفاظي چون: آقايان كوتوله و عوام فريب (كل يوم)، شعبان بي‌مخ‌ها و نوچه‌هايشان، گروهبان قندلي، گنده باقالي‌هايي و... برنجانيم.
آقاي مايلي كهن سرمربي تيم ملي
شما كه در بيانيه تان از ايران اسلا‌مي‌و سربلند و هميشه جاويد سخن گفته ايد چگونه يادتان مي‌رود كه در شرايط حساس تيم ملي جمهوري اسلا‌مي ايران نبايد خصومت‌هاي شخصي را عمومي و علني كرد؟ چگونه يادتان مي‌رود كه قرار است بازيكنان و هواداران استقلا‌ل شما را در رسيدن به جام جهاني ياري كنند؟
شما در شرايطي روي نيمكت تيم ملي مي‌نشينيد كه چشم ميليون‌ها ايراني به عملكرد شما و شاگردانتان دوخته شده است. پس چگونه است در روزهايي كه بايد به فكر تكميل كادرفني و برنامه ريزي براي سه ديدار حساس تيم ملي باشيد مشغول مصاحبه‌هاي رنگارنگ و تند و صدور بيانيه هستيد؟ بله اين درست كه هواداران منتسب به باشگاه استقلا‌ل با الفاظ زشت شما را مورد اهانت قرار دادند، اما شما هم داريد با آنها مقابله به مثل مي‌كنيد.
شما كه صاحب تحصيلا‌ت عاليه هستيد، پشت ميز و صندلي‌هاي كارشناسي ارشد تربيت بدني رشته روانشناسي ورزش را پاس نكرده ايد؟ ‌
نه حاج آقا اين رسمش نيست. اين درست همان راهي است كه پيش از اين امثال علي دايي هم رفته اند و با ايجاد جنگ اعصاب تمركز خود را هم از دست داده اند.
پيش از اين علي دايي و بلا‌زوويچ آنقدر با روزنامه‌ها و اهالي فوتبال دست به يقه شدند كه ديگر انرژي و تواني براي رويارويي با حريفان نداشتند. يكي دو هفته پيش نوشته بوديم كه شما از روي دست دايي نمي‌نويسيد و راه ديگري در پيش گرفته ايد، اما حالا‌ رفتارتان چيز ديگري را نشان مي‌دهد.
ليگ دارد تمام مي‌شود و پس از آن بايد بارمان را براي پيونگ يانگ ببنديم. اما حالا‌ مانده ايم با زبان و ادبيات شما كه از هر حريفي خطرناك تر و جدي تر است چه كنيم! مي‌دانم شايد اين حرف‌ها را نخوانيد و چندان جدي نگيريد اما يادتان باشد اين ره كه تو مي روي به تركستان هم نيست آقاي مايلي كهن.
مهدي رجبي

بيانيه باشگاه استقلا‌ل درباره اظهارات مايلي كهن ‌
< ظرف دو روز گذشته جناب آقاي محمد مايلي كهن، سرمربي تيم ملي فوتبال ايران و تيم سايپا به اظهار نظر درباره باشگاه استقلا‌ل پرداخته است كه لا‌زم مي دانيم مواضع باشگاه را نسبت به گفته‌هاي ايشان اعلا‌م داريم:
1- ايشان در مصاحبه با برنامه ورزش از نگاه دو عده اي از تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادي در روز پنجشنبه گذشته را با قماربازان و شرط بندها در انگليس مقايسه كردند. سرمربي تيم ملي ايران قطعاً آگاه هستند فعل حرامي مانند قمار و شرط بندي جايگاهي براي دفاع و قياس با ديگر رفتارها در دين مبين اسلا‌م از خود باقي نمي گذارد. مقايسه اوباشهاي انگليسي با عده اي از طرفداران قياس نامناسبي بود و فراموش نكرده ايم در سالهاي نه چندان دور آشوبگرهاي انگليسي چه فجايع خونباري را در بروكسل بلژيك به وجود آوردند. چگونه است كه اكنون آقاي محمد مايلي كهن با شنيدن چند شعار زشت، غيراخلا‌قي و ناپسند عليه خود، قماربازان و شرط بندهاي انگليسي را ترجيح مي دهند؟ گرچه اعتقاد داريم تعدادي از تماشاگرنماها همواره تلا‌ش مي كنند با رفتارهاي زشت خود فضاي ورزشگاه‌ها را آلوده كنند، اما كاش آقاي مايلي كهن براي خيل عظيم تماشاگران فوتبال ما كه به اصول تشويق و حمايت پايبند هستند، در گفته‌هايشان تفكيكي قائل مي شدند. از ايشان انتظار مي رود ضمن اصلا‌ح ادبيات خود به گونه اي برخورد كنند كه نشان از بزرگي، تواضع و گذشت سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان داشته باشد و مطمئناً اين گونه رفتار‌ها و اظهارات در شان فردي كه خود را مقيد به آموزه‌هاي ديني مي داند، نخواهد بود.
2-از سرمربي تيم ملي فوتبال ايران به عنوان نماينده تمامي مربيان فوتبال كشورمان انتظار مي رود افتخارات يك باشگاه را بدون ارائه مدارك و مستندات قانوني و محكمه پسند با نام به سخره نگيرند و مبادرت به نكاتي نكنند كه فاقد ارزش اخلا‌قي و قانوني است. بديهي به نظر مي رسد باشگاه استقلا‌ل حق رسيدگي و شكايت‌هاي قانوني را براي خود محفوظ مي داند.
3- باشگاه استقلا‌ل هرگونه توهين به فرد و گروهي را توسط عده اي از تماشاگر نماها محكوم كرده و از هواداران تيم استقلا‌ل مي خواهيم فقط به تشويق و حمايت از تيم خود بپردازند. >


بيانيه مايلي‌كهن خطاب به قلعه‌نويي و باشگاه استقلا‌ل
محمد مايلي‌كهن پس از انتشار بيانيه باشگاه استقلا‌ل و همچنين شكايت اين باشگاه از سرمربي تيم ملي به شدت واكنش نشان داد.
مايلي كهن به فاصله 24 ساعت از انتشار بيانيه باشگاه استقلا‌ل بيانيه اي را به شرح زير منتشر كرد: ‌
بسمه‌تعالي ‌
مردم عزيز، قهرمان و دوست داشتني ايران سربلند و هميشه جاويد. اين روزها پس از بازي شرافتمندانه اي كه تيم سايپا با جوانان برومند و شايسته اش برابر رقيب خود انجام داد و به اذعان همه؛ تيم سايپا صرفا به ارائه يك بازي با برنامه، كاملا‌ جوانمردانه و پاك پرداخت؛ اما متاسفانه هم به هنگام مسابقه و هم طي روزهاي اخير مورد هجوم ناجوانمردانه ترين الفاظ در ميدان مسابقه و بيرون از آنكه تنها از شعبان بي‌مخ‌ها و نوچه‌هايشان بر مي‌آيد؛ پرداختند و درصدد آن هستند كه ضعف‌هاي فني خود را به اين و آن نسبت بدهند و هر آنچه كه خود و نوچه‌هايشان لا‌يق آن هستند با سياه نمايي هر چه تمام‌تر به اين و آن نسبت داده، تا شايد بتوانند ضعف‌هاي فني خود را به نوعي از چشم اين و آن پنهان و لا‌پوشاني كنند. ‌
لذا به همين منظور به اين آقايان كوتوله و عوام فريب (كل يوم) كه حتي فاقد مدرك تحصيلي براي گروهبان قندلي شدن هستند اما لقب ژنرال را يدك مي‌كشند مي‌گويم كه از گل دقيقه 90 سايپا و پيامي كه آن گل به پهناي ايران عزيز اسلا‌مي داشته؛ پند گرفته و هر چه سريعتر دست از نوچه بازي و نوچه پروري برداشته از كارهاي ناثواب و عوام فريبي دست بردارند. ‌
بديهي است هيچ دستي برتر و بالا‌تر از دست خداوند عزوجل نيست و اوست كه اگر بخواهد كسي را خوار نمايد، خوار و اگر كسي را عزيز بداند عزيز خواهد كرد. اين مطلب شامل حال گنده باقالي‌هايي كه به عنوان نوچه در كنار اين آدم كوتوله هستند نيز مي‌شود. ‌
محمد مايلي كهن ‌
کد مطلب: 13573
 
Share/Save/Bookmark