میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۵
 
 
حجت‌الاسلام سلیمی مطرح کرد
فرار روحانی از پاسخگویی

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: اظهارات اخیر آقای روحانی درخصوص کم بودن اختیاراتش در کشور به منظور فرار از پاسخگویی از عملکردش بیان شده و وی باید توضیح دهد اگر اختیار لازم را نداشته، چرا وعده حل مشکلات کشور را در ۱۰۰ روز داده است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی درباره میزان اختیارات رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که آقای روحانی اخیرا اعلام کرده کم است، گفت: آقای روحانی اختیارات فوق‌العاده‌ای را در بین روسای جمهور در کشورمان داشته است. وی افزود: آقای روحانی تنها رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی است که اختیار پیدا کرده است که در شورای عالی هماهنگی سران قوا که قانون‌گذاری کند، درحالی‌که هیچکدام از روسای جمهور قبلی چنین اختیاری را نداشتند. ضمن اینکه آقای روحانی تنها رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی است که با اختیارات ویژه از صندوق توسعه ملی برداشت‌های متعددی را داشته است و اسما دولت می‌تواند ۲۰ درصد از این صندوق برداشت کند، درحالی‌که این دولت با استفاده از روش‌های مختلف، برداشت‌های متفاوت و زیادتر از حق خود را داشته است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌ آقای روحانی اختیار انتشار اوراق قرضه را به نحو چشمگیر و بی‌سابقه‌ای در تاریخ ایران داشته است و او چندین سال آینده را پیش‌خور کرده است. این در حالی است که این اختیار بسیار عجیب و غریب است؛ چراکه او برای آیندگان هم تصمیم‌گیری کرده است. همچنین آقای روحانی اختیار مذاکره با آمریکا را برای اولین‌بار با این بهانه که کدخدا حلال مشکلات است و باید مذاکرات برد برد را داشت انجام داده است، درحالی‌که روسای جمهور قبلی چنین اختیاری را نداشته‌اند.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: آقای روحانی اهرم قدرت کشور را در اختیار دیگران گذاشت تا اعتماد آمریکایی‌ها را جلب کند، ضمن اینکه آقای روحانی کسی بود که با اختیار تمام کارت سوخت را حذف کرده و روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان به کشور ضرر زد و بلای اخیر و افزایش قاچاق سوخت را بر سر کشور آورده است. وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آقای روحانی این اختیار را داشت که با اتحادیه اروپا مذاکره کند و با آنها بر سر خرید هواپیما مذاکره کند. سلیمی خاطرنشان کرد: مشخص نیست که آقای روحانی پس از ۶ سال چرا یادش آمده که اختیاراتش کم است، درحالی‌که هیچ رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اختیاراتی که آقای روحانی دارد را نداشته است. این در حالی است که در تبلیغات ریاست جمهوری در سال ۹۲ خبرنگاری از آقای روحانی پرسید که شما قانون اساسی و اختیارات رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را مطلع هستید که بر همین اساس قول و وعده و عید می‌دهید، و آقای روحانی در پاسخ به او گفت که بله من به همه این اختیارات واقف هستم.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است آقای روحانی اختیارات خود را استخراج کرده و روی کاغذ آورد تا متوجه شود که نسبت به دیگران اختیارات بیشتری دارد، گفت: آقای روحانی اختیارات ویژه‌ای را براساس قانون به منظور استخدام افراد دارد، ضمن اینکه او می‌تواند افراد متعددی را از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور به کار گرفته و مسئولیت‌های متعددی را به دیگران واگذار کند. وی با بیان اینکه آقای روحانی در افطاری ماه رمضان و در محضر مقام معظم رهبری گفتند که بسیاری از ظرفیت‌های قانون اساسی را به خوبی نشناخته‌ایم و این اظهار این موضوع صحیح است؛ این در حالی است که اختیارات عجیب و غریبی طبق قانون اساسی به رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دادند؛ چراکه رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اسلامی ایران بالاترین اختیار را براساس قانون اساسی نسبت به روسای جمهور کشورهای دیگر دارد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: به نظر می‌رسد که اظهارات اخیر آقای روحانی درخصوص کم بودن اختیاراتش در کشور به منظور فرار از پاسخگویی از عملکردش بیان شده است و وی باید توضیح دهد که اگر اختیار لازم را نداشته است، چرا وعده حل مشکلات کشور را در ۱۰۰ روز داده است و قسم جلاله خورده است که اگر من نمی‌توانستم مشکلات کشور را حل کنم کاندیدای ریاست جمهوری نمی‌شدم و اگر وی نتوانسته مشکلات کشور را حل کند باید کفاره این قسم دروغ را بپردازد. سلیمی خاطرنشان کرد: اگر آقای روحانی قسم خورده که مشکلات کشور را حل کند و به آن عمل نکرده است، باید به مردم و خداوند پاسخگو باشد؛ چراکه قسم خورده است.

کد مطلب: 109001
 
Share/Save/Bookmark