میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۶
 
 
رئیس لختش قشنگه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس: مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هم لخت شده و...

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس: مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هم لخت شده و دارد کار می‌کند.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) لخت شدن نشانه کار کردن است.
ب) رئیس لختش قشنگه.
ج) هر کس با رعایت شئونات اخلاقی لخت شود اشکالی ندارد. 
د) یک گزینه دیگر که به لحاظ اخلاقی از انتشار آن معذوریم. 

کارگردان سریال مختار: حالا یک «مختار» با بضاعت ناچیز ما ساخته شده، رُسش را کشیده‌اند. آنقدر پخشش کرده‌اند که امسال داد من درآمد و گفتم کافی است دیگر. واقعا رویتان می‌شود که باز هم پخش کنید.
اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب‌المثل شیرین فارسی است؟
الف) آش آنقدر شور شده که صدای آشپز هم درآمده.
ب) به مرگ بگیر تا به تب راضی بشود.
ج) سوسک از دیوار بالا می‌رفت مادرش گفت قربان دست و پای بلورینت بروم.
د) عزا چه عزایی شده که مرده شور هم گریه می‌کند. 

برادر باهنر: بعضی‌ها را فقط عزراییل می‌تواند از پشت میزشان جدا کند.
منظور از "بعضی ها" در عبارت فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) به من چه؟
ب) به تو چه؟
ج) به ما چه؟
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

کد مطلب: 106482
 
Share/Save/Bookmark