میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۸
 
 
سفارت روسیه باز لانه جاسوسیه
رییس جمهور روسیه: تحریم بانک مرکزی ایران نامشروع است...

رییس جمهور روسیه: تحریم بانک مرکزی ایران نامشروع است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) کمونیست ها هم گاهی که لازم بشود معنای «شرع» را می فهمند.
ب) بعد از قرائت قرآن و سخن گفتن درباره مشروعیت و این صحبت ها باید منتظر اشیم برادر نقدی بر آثار استاد مسعود ده نمکی هم بنویسند.
ج) پوتین جان بالا بری و پایین بیای باز سفارت روسیه لانه جاسوسیه!
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
دولت: حساب بانکی یارانه بگیران بررسی می شود.
به نظر شما در حساب یارانه بگیران کدام یک از اتفاقات زیر می افتد؟
الف) شپش در آنجا قاپ می ریزد.
ب) شپش و سوسک در آنجا تی وی گیم بازی می کنند.
ج) شپش و ساس در آنجا گرگم به هوا بازی می کنند.
د) شپش و کک و سوسک و ساس در آنجا منچ و مارپله بازی می کنند.
رئیس جمهور آمریکا: در قبال ایران خویشتنداری به خرج می‌دهم.
عبارت فوق یادآور کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) قمارباز که نگوید به درک از غصه می ترکد.
ب) اگر کسی گفت نان و پنیر تو سرت را بگذار زمین بمیر
ج) دوکلمه هم از مادر عروس بشنو
د) هر سه گزینه صحیح است

کد مطلب: 110875
 
Share/Save/Bookmark