میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۰
 
 
افزایش نرخ سود بانکی و چند سوال
آیا دولت می تواند ضمانت کافی جهت از دست نرفتن ارزش سرمایه گذاران سپرده ها را بدهد ؟

آیا نقدینگی سرگردان جامعه افسار گسیخته رفتار می کند که دولت در پی کنترل نقدینگی است ؟

موسسات مالی و بانک ها منابع جذب شده احتمالی از محل سپرده های جدید را چگونه هزینه می کنند ؟

آیا بعد از افزایش نرخ سود بانکی تضمین لازم برای انحراف مسیر هزینه منابع بانکی به بخش های تورم زا ضمانت می شود ؟

آیا افزایش نرخ بانکی  ضمانتی کنترلی برای کاهش نرخ تورم دارد؟

افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش نرخ سود بانکی بانکها و موسسات مالی به مردم ، بنگاه ها نمی شود ؟

آیا بالا بردن نرخ سود بانکی توجیه تولید برای تولید کننده را کاهش نمی دهد ؟

آیا تولید کننده بعد از افزایش نرخ سود بانکی می تواند مانع واردات شود ؟

افزایش نرخ سود بانکی و رابطه مستقیم آن با بورس به نابسامانی بازار سرمایه و حباب سازی نمی انجامد؟
....

کد مطلب: 84594
 
Share/Save/Bookmark