میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
بودجه آبدارخانه سیاست روز تقدیم مدیرمسئول شد
در راستای شفاف‌سازی و اثبات پاکدستی "ننجون" بدینوسیله کلیات و ایضا جزئیات بودجه آبدارخانه ننجون در سال آینده تقدیم می‌شود. باشد که خار چشم د

در راستای شفاف‌سازی و اثبات پاکدستی "ننجون" بدینوسیله کلیات و ایضا جزئیات بودجه آبدارخانه ننجون در سال آینده تقدیم می‌شود. باشد که خار چشم دشمنان و حرف مفت زنان و دژخیمانی بشود که در پاکی و صداق ننجون تردید دارند.
الف) تعمیر و نگهداری سماور و هزینه‌های چینی بند زن - چهار میلیارد تومان
ب) تعامل با آبدارخانه‌های شرق و غرب و آمریکای جهانخوار - سه میلیارد تومان
ج) هزینه‌های خرید و نگهداری از شیلنگ‌های مربوط به آسیاب‌های استکباری - هشت میلیارد تومان
د) هزینه‌های تدوین دکترین مباحث استراتژیک به زبان ساده با همکاری پرفسور جواد لاریجانی - دو و نیم میلیارد تومان
ه) کمک به جامعه آبدارچیان مقیم مرکز - هفت میلیارد تومان
و) هزینه برپایی همایش روز جهانی چای - یک میلیارد تومان
ز) هزینه برپایی سمپوزیوم بین‌المللی بررسی وضعیت عمه‌های برتر جهان - چهار میلیارد تومان
ح) کمک به انجمن حمایت از اشخاص غیرقابل حمایت
ط) کمک به لیبی همینطور الکی - سه میلیارد تومان
ی) هزینه رفع بوی بد پارک روبه‌روی روزنامه - ساعتی یازده میلیون تومان
ک) حمایت مالی از آب در هاون کوبان مقیم شرق کشور - یک میلیارد تومان
ل) حمایت مالی از عوامل فتنه‌گر - یک میلیارد تومان
م) حمایت مالی از جریان انحرافی - یک میلیارد تومان
ن) هزینه‌های مربوط به قند و چایی پرسنل به مدت یکسال - چهار صد هزار تومان

کد مطلب: 102289
 
Share/Save/Bookmark